[NUUG kart] Import kartverket, elver, Gaupesteinmarka

N/A N/A gazer2175 at hotmail.com
Tue Jul 28 08:20:09 CEST 2015


Folk får gjere som dei vil. Eg kjem ikkje til å røre kommunar som er delvis importerte med N50 data før alt anna er importert. Er nok arbeid med å flette inn med andre data.
Om eg skulle ta ei slik kommune og finn tidlegare N50 data så vil eg rett å slett måtte slette desse for å sleppe bruke tid på fletting.

Å ta heile elvar gjennom fleire kommunar vil lage mykje ekstra arbeid om ein skal gjere full kommune import seinare.

Ved seinare oppdatering av N50 så vil eit eller anna script som samanliknar data vere heilt avgjerande.
Dette vil kanskje ikkje vere aktuelt om kartverket faktisk frigjev FKB om eit år eller to.

Jan T
Gazer75

> Date: Tue, 28 Jul 2015 05:44:42 +0200
> From: gomyhr at gmail.com
> To: obtitus at gmail.com
> CC: kart at nuug.no
> Subject: Re: [NUUG kart] Import kartverket, elver, Gaupesteinmarka
> 
> 2015-07-26 17:06 GMT+02:00 Øystein Bjørndal <obtitus at gmail.com>:
> > Hei, ny på listen.
> >
> > Tenkte jeg skulle spørre om tilgivelse. Har importert bekker i
> > Gaupesteinmarka, som ligger mellom kommunene Hobøl, Ski, Ås og
> > Enebakk. Disse kommunene har generelt mye data fra før og det er derfor
> > uaktuelt for meg å importere/merge alt. Mange av bekken går sikk-sakk
> > forbi kommunegrensene, så jeg måtte ta alle kommunene for at det
> > skulle være noe vits.
> 
> Jeg synes det er greit å ta deler av flere kommuner sammen, særlig i
> grenseområder der komunegrensene går langs elver og over vann.
> Spesielt der grensene følger elver blir elvene "hakket opp" siden den
> geometriske representasjonen av elva og kommunegrensa tydeligvis er
> litt forskjellige hos kartverket og oppsplitting i kommunefiler følger
> grensenegeometrien blindt.
> 
> Erfaringen etter å ha jobbet med Spydeberg (som er en liten kommune)
> var at grenseområdene var mest jobb. På vestsiden gikk grensa langs
> bekker og elver, og i nord og øst er Lyseren og Glomma delt med flere
> kommuner. På vestsiden ble det mye lapping av elver (merge nodes),
> mens Lyseren og Glomma var fornuftige å ta som egne objekter uavhengig
> av kommunegrenser. I tillegg var mange mindre vann delt mellom to og
> tre kommuner.
> 
> Basert på dette mener jeg det er fornuftig å importere elvebredden fra
> større elver som Glomma separat fra resten av kommunene (og helst før
> resten). Da må vi tåle at noe av importen allerede er gjort.
> 
> > Import gikk stort sett smertefritt (tror jeg), men av en eller annen grunn fikk jeg
> > med meg http://www.openstreetmap.org/way/344045503 som gav meg en haug
> > med ‘conflicts’ når jeg skulle laste opp, kan noen ta en titt at
> > jeg ikke har rotet til ‘relations’ eller noe annet?
> 
> Fikk ikke noe valideringsfeil på denne nå. Dette er en av elvene jeg
> fulgte litt utenfor Spydebergs grenser, siden den hadde fragmenter i
> flere kommunefiler.
> 
> Geir Ove
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
 		 	   		  
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150728/23f34289/attachment.htm 


More information about the kart mailing list