[NUUG kart] SSR Sentralt Stedsnavnregister import

Andreas Bertheussen andreas at elektronisk.org
Wed Jul 29 16:33:17 CEST 2015


On 07/29/15 10:19, Karl Ove Hufthammer wrote:
> Den 25. juli 2015 21:52, Andreas Bertheussen skreiv:
>> ### 3. Uavklarte/uspesifiserte ting
>> - Håndtering av flere språk for samme objekt.
> Dette handterer skriptet mitt (ssr2osm). Både norsk, nordsamisk,
> lulesamisk og sørsamisk er støtta (det er dei språka som finst i SSR).
Men hvordan håndteres det? Dvs, stemmer det med forslaget som ligger på 
wiki? Jeg har vanskelig med å forstå R-script.
>> - Håndtering av flere objekter på samme koordinat.
> Finst det eksempel på dette? Uansett, alt slikt *må* handterast manuelt.
> Det er mykje «rart» i SSR, både (litt) feil posisjonar, rare namn, ulike
> objekt (til dels veldig *mange*) som har fått same namn. Alt må flettast
> manuelt.
Det kan godt være at det kommer av feil. Eksempler:

http://faktaark.statkart.no/SSRFakta/faktaarkfraobjektid?enhet=766016
http://faktaark.statkart.no/SSRFakta/faktaarkfraobjektid?enhet=768596
(det er 41 andre navneenheter med samme koordinat)

>> - Bruk av  "no-kartverket-ssr:date". For å være nyttig, må den vel være
>> den siste av alle skr_sndato (skrivemåtenes statusdato) som angår
>> objektid'en, uavhengig av hvilken skrivemåte som er brukt?
> Ifølgje importlista er slike ting ikkje velkommen i OSM. Eg har derfor
> følgt regelen om å berre ha med standardtaggane (name=*, natural=*,
> osv.) når eg har brukt data frå SSR, og *ingen* taggar med
> kartverk-/SSR-prefiks. Eg hadde vel helst føretrekt å hatt med ID og
> gjort ting systematisk (spesielt når det gjeld framtidige
> oppdateringar), men dette er til å leva med.
Jeg kan se hvorfor "..:objid" er lurt, både for oversikt over hvilke 
navn som er importert (fremdrift på import), og for å finne igjen 
objektet senere ved synkronisering mot SSR. Men "..:date" gir liksom 
ingen praktisk nytte(?). Man må jo sammenlikne dato fra taggen med 
datoen i datasettet, men det forutsetter at man allerede har funnet 
objektet, noe som kan gjøres automatisk med "..:objid". Når objekter kan 
finnes på den måten, holder det å sammenlikne med stedsnavnet fra 
datasettet for å finne endrede navn.

>> - Valg av OSM-tags. ssr og osm2ssr bruker hver sine tabeller;
>> https://github.com/huftis/ssr2osm/blob/master/data/objekttypar.csv  og
>> https://github.com/relet/ssr/blob/master/scripts/manual.py#L48-L225
>> Dette er vel ryddigst å starte med på wiki. Enig?
> Tja, eg synest «pull requests» til GitHub fungerer vel så bra. Då kan
> ein også diskutera kvar førespurnad på «issues»-sida for førespurnaden.
Jeg synes ikke det er lurt å spre informasjonen ut over flere sider. Da 
blir det vanskeligere å følge med på endringer, og vite hvilke som er 
styrende. Wiki har også en diskusjonsside. Både for N50 og 
elveg-importsidene så beskrives det på wiki i detalj hvordan tags skal 
brukes.

--
Andreas.


More information about the kart mailing list