[NUUG kart] SSR Sentralt Stedsnavnregister import

N/A N/A gazer2175 at hotmail.com
Wed Jul 29 17:43:31 CEST 2015


Er ein del andre ting som må fjernast om det ikkje er fullført N50 areal import også.
Namn på elvar og vatn må jo ligge på way eller polygon.
Myr områder kan vere litt verre med då N50 data ikkje alltid passar inn med området namnet skal dekke. Her vil det nok krevje ein del loka kunnskap.

Tenker at ein må dele opp SSR i kategoriar. Namn på tettstad, gardsnamn og liknande for seg sjølv. Her må bruk av "hamlet" vere god. Sett fleire små plassar som har fått "village" som er alt for små til denne.

Så har ein namn på plassar i naturen som skar, dalar osv. Fjelltoppar bør vere greit å få inn utan større problem.> To: torsm.news at gmail.com
> From: andreas at elektronisk.org
> Date: Wed, 29 Jul 2015 15:06:48 +0200
> CC: kart at nuug.no
> Subject: Re: [NUUG kart] SSR Sentralt Stedsnavnregister import
> 
> Det virker jo fornuftig -.-
> Jeg tok noen stikkprøver i databasen tidligere, men brukte feil kode.
> 
> A.
> 
> On 07/29/15 14:40, Tor wrote:
> > Trur verken sti eller traktorveg ligger i Elveg.
> >
> > Tor
> >
> >> Den 29. jul. 2015 kl. 14.23 skrev Andreas Bertheussen <andreas at elektronisk.org>:
> >>
> >> Det er sant, og står jo faktisk på wiki. Jeg flytter info til rett
> >> seksjon i artikkelen, og utdyper med forslag til koder å eliminere;
> >> 140 Adressenavn (veg/gate)
> >> 142 Traktorvei
> >> 143 Sti (sikkert en del av disse som ikke er i Elveg, kan  sjekkes
> >> etter N50 import)
> >> 240 Vegstrekning
> >> 145 Ferjestrekning
> >>
> >> Hentet fra side 28 her:
> >> http://www.kartverket.no/Documents/Standard/SOSI-standarden%20del%201%20og%202/SOSI%20standarden/SOSI%20standarden%204.3/SOSIStedsnavn_4_3_20111005.pdf
> >>
> >> --
> >> Andreas.
> >>
> >> 2015-07-28 2:02 GMT+02:00 Tor <torsm.news at gmail.com>:
> >>>> Den 25. jul. 2015 kl. 21.52 skrev Andreas Bertheussen <andreas at elektronisk.org>:
> >>>>
> >>>> Som jeg har beskrevet på wiki, og som gjort i ssr2osm, så foreslår jeg å
> >>>> først kaste bort alle skrivemåter der status verken er Vedtatt,
> >>>> Godkjent, Samlevedtatt eller Privat
> >>>> (http://kartverket.no/kart/stedsnavn/sentralt-stadnamnregister-ssr/saksbehandlingsstatus-for-skrivematen/).
> >>>> Dette luker ut ca 100k navn.
> >>> Man kan nok også luke ut alle gatenavn, siden veger og adresser importeres fra Elveg.
> 
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
 		 	   		  
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150729/8bb80761/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list