[NUUG kart] SSR Sentralt Stedsnavnregister import

Andreas Bertheussen andreas at elektronisk.org
Wed Jul 29 15:06:48 CEST 2015


Det virker jo fornuftig -.-
Jeg tok noen stikkprøver i databasen tidligere, men brukte feil kode.

A.

On 07/29/15 14:40, Tor wrote:
> Trur verken sti eller traktorveg ligger i Elveg.
>
> Tor
>
>> Den 29. jul. 2015 kl. 14.23 skrev Andreas Bertheussen <andreas at elektronisk.org>:
>>
>> Det er sant, og står jo faktisk på wiki. Jeg flytter info til rett
>> seksjon i artikkelen, og utdyper med forslag til koder å eliminere;
>> 140 Adressenavn (veg/gate)
>> 142 Traktorvei
>> 143 Sti (sikkert en del av disse som ikke er i Elveg, kan  sjekkes
>> etter N50 import)
>> 240 Vegstrekning
>> 145 Ferjestrekning
>>
>> Hentet fra side 28 her:
>> http://www.kartverket.no/Documents/Standard/SOSI-standarden%20del%201%20og%202/SOSI%20standarden/SOSI%20standarden%204.3/SOSIStedsnavn_4_3_20111005.pdf
>>
>> --
>> Andreas.
>>
>> 2015-07-28 2:02 GMT+02:00 Tor <torsm.news at gmail.com>:
>>>> Den 25. jul. 2015 kl. 21.52 skrev Andreas Bertheussen <andreas at elektronisk.org>:
>>>>
>>>> Som jeg har beskrevet på wiki, og som gjort i ssr2osm, så foreslår jeg å
>>>> først kaste bort alle skrivemåter der status verken er Vedtatt,
>>>> Godkjent, Samlevedtatt eller Privat
>>>> (http://kartverket.no/kart/stedsnavn/sentralt-stadnamnregister-ssr/saksbehandlingsstatus-for-skrivematen/).
>>>> Dette luker ut ca 100k navn.
>>> Man kan nok også luke ut alle gatenavn, siden veger og adresser importeres fra Elveg.More information about the kart mailing list