[NUUG kart] SSR Sentralt Stedsnavnregister import

Tor torsm.news at gmail.com
Thu Jul 30 12:25:55 CEST 2015


> 30. juli 2015 kl. 11:05 skrev Karl Ove Hufthammer <karl at huftis.org>:
> 
> Eg veit ikkje kva wikiside du referer til, men det skal iallfall følgja 
> reglane i OSM:

Wikisida ligger her:
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/Central_place_name_register_import_(Norway) 

> Det offisielle namnet vert tagga som «name». Viss det finst fleire 
> offisielle namn (eksakte dupliktar vert fjerna), vert det *sist 
> vedtekne* brukt. Det neste vert då «alt_name».  Viss det finst fleire 
> språk, vert «name» henta frå det norske namnet. For kvart ekstra språk 
> objektet har namn på, vert den same regelen brukt, men då med suffiks 
> (:se for nordsamisk, :smj for lulesamisk og :sma  for sørsamisk, og 
> språkkoden som ligg i SSR for eventuelle andre språk).
> 
> *Viss* det skulle finnast objekt med tre eller fleire offisielt vedtekne 
> namn på *same språk*, kjem ikkje dei ekstra namna (namn 3 og utover) 
> med. Trur ikkje det er noko stort problem.

På wikisida er Nordre Øldalen brukt som eksempel på et objekt med tre
navn. ‛Nordre Øldalen’ er «godkjent og anbefalt». ‛Øldalen, nordre’ og
‛Øldalssætrin’ er begge «godkjent og ikke anbefalt». I slike tilfeller
synes jeg det er synd om vi ikke får med oss navnet Øldalssætrin, som er
vesentlig forskjellig fra hovednavnet (i motsetning til Øldalen, nordre
som bare er en litt sær variant av hovednavnet, antakelig for bruk på
skilt eller kart). 

> (Kvart objekt skal vel 
> uansett ifølgja mållova (?) berre ha eitt offisielt namn.)

Kan ikke se at det står noe i mållova om at et objekt bare skal ha ett
offisielt navn. Ser vi på eksempelet fra wikien med Tromsdalstinden, så
har denne to vedtatte og likestilte navn på nordsamisk.

> Og sidan me 
> brukar dei *sist* vedtekne namna, burde me vera sikra at me har dei 
> meste relevante namna.

Tilbake til Nordre Øldalen: Øldalssætrin er datert før Øldalen, nordre.

-- 
Tor


More information about the kart mailing list