[NUUG kart] SSR Sentralt Stedsnavnregister import

Andreas Bertheussen andreas at elektronisk.org
Thu Jul 30 13:21:23 CEST 2015


On 07/30/15 12:25, Tor wrote:
> På wikisida er Nordre Øldalen brukt som eksempel på et objekt med tre 
> navn. ‛Nordre Øldalen’ er «godkjent og anbefalt». ‛Øldalen, nordre’ og 
> ‛Øldalssætrin’ er begge «godkjent og ikke anbefalt». I slike tilfeller 
> synes jeg det er synd om vi ikke får med oss navnet Øldalssætrin, som 
> er vesentlig forskjellig fra hovednavnet (i motsetning til Øldalen, 
> nordre som bare er en litt sær variant av hovednavnet, antakelig for 
> bruk på skilt eller kart).
Jeg har sendt inn et spørsmål til kartverket, om hvorfor Øldalssætrin 
ikke er i GeoJSON-fila, og hvordan disse dataene blir utledet. 
Oppdaterer her hvis/når jeg får svar.

Jeg kommer til å legge inn litt på Wikisiden om innlasting av SOSI i 
Postgres. Ikke sikkert det blir en praktisk del av import-workflowen, 
men er nyttig for å se gjennom og gjøre spørringer på datasettet.

--
Andreas.


More information about the kart mailing list