[NUUG kart] SSR Sentralt Stedsnavnregister import

Andreas Bertheussen andreas at elektronisk.org
Thu Jul 30 16:18:39 CEST 2015


On 07/30/15 11:16, Karl Ove Hufthammer wrote:
> Den 29. juli 2015 21:08, Tor skreiv:
>>> Tenker at ein må dele opp SSR i kategoriar.
>>
>> Enig. Da kan kanskje importen deles opp i såpass små biter at det blir
>> håndterlig for de som synes at en hel kommune blir uoverkommelig stort;
>> og så er det kanskje noen som ønsker å prioritere å få på plass enkelte
>> kategorier, f.eks. alle fjelltopper.
>
> I staden for å laga hundrevis av filer for kvar kommune, vil eg heller 
> anbefala å bruka filterfunksjonen i JOSM. Denne er svært kraftig og 
> fleksibel. Ein kan for eksempel laga filterreglar av typen 
> «natural=peak or natural=water» for berre å visa (ev. skjula, ev. gråa 
> ut) fjelltoppar og vatn. (Merk at kvart filter har *tre* 
> avkryssingsboksar som styrer kva effekt det har.)
>
> Eg har no lagt ut CSV-filer frå ssr2osm-skriptet for alle kommunar, på:
> http://geo.huftis.org/osm/ssr/

Hundrevis av små filer er unødvendig, men hva med en mellomting, der vi 
grupperer navn som:
  * ikke blir utelukket før import som beskrevet: 
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/Central_place_name_register_import_(Norway)
  * Har navntyper som ikke er avhengige av geometri som vil bli 
importert i N50
  * Har navntyper som er i samme kategori og som derfor vil ha nokså lik 
OSM-tagging.

Forslag til to første sett:
  * "Fjell og topper", navntyper: 1 Berg, 2 Fjell, 5 Høyde, 6 Ås, 8 
Haug. Totalt ~150k navn totalt.

  * "Daler, bakker og skråninger", navntyper: 10 Li, 9 Bakke, 11 Stup, 
15 Dalføre, 16 Dal, 17 Botn, 18 Skar, 19 Juv, 20 Søkk, 239 fjellside. 
Totalt ~100k navn.

Filer splittes videre opp etter kommune. Tagforslag for hver av kodene 
er TBD og bør diskuteres her. Både tagforslag og koder som inngår i 
settene bør dokumenteres på wikisiden før CSV-filer el.l. lages.

Hensikten med valg av koder over er at de ikke bør være avhengig av 
geometri som skal komme i N50 import. En fil = en arbeidsoppgave. 
Arbeidsoppgaven blir overkommelig slik Tor nevner, og fila kan allokeres 
til _en_ person. På wiki kan det opprettes en tabell for å spore hvem 
som velger å jobbe med hva, og om en fil er "ferdig importert".

--
Andreas.


More information about the kart mailing list