[NUUG kart] Arealdekke.lua

Gnonthgol gnonthgol at gmail.com
Sat Jun 6 18:36:38 CEST 2015


Den 06. juni 2015 14:47, Håken Hveem skreiv:
> Hei, jeg har sett at arealdekke.lua av en eller annen grunn ikke tar med
> innsjøer samt elvekanter.
> Dette har jeg ordnet, den versjonen av lua fila ligger på :
> http://home.online.no/~krbjhvee/Lua/

Og selfølgelig på orginale gihub repositoriet:
https://github.com/Gnonthgol/sosi2osm/blob/master/lua/arealdekke.lua

Knut

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 836 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150606/4a54381b/attachment.pgp 


More information about the kart mailing list