[NUUG kart] Import av Elveg-data: Veien videre

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Sun Jun 7 16:40:57 CEST 2015


Hei folkens! Nå har jeg foretatt en større oppdatering av importsiden for å
få den til å stemme mer med "Import/Plan_Outline"":
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/Road_import_%28Norway%29

Har også laget en fremdriftstabell med alle kommunene:
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/Road_import_%28Norway%29/Progress

Setter pris på om flere kan ta et kritisk blikk på dette og komme med
tilbakemeldinger eller rette opp/utfylle om nødvendig. Spesielt
workflow-avsnittene, som er helt nye.

Når denne siden er OK gjenstår det vel bare å be DWG ta en titt.

2015-05-27 14:39 GMT+02:00 Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>:

> Hei igjen igjen. Jeg ser at det allerede ligger en del inne på wikien:
> https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/Road_import_%28Norway%29
>
> Er det slik at det omtrent bare er å pusse opp denne siden litt og
> kontakte DWG? Med oppussing, er følgende tilstrekkelig?
>
> 1) Henvise til Elveg2osm under "Data transformation"
> 2) Oppdatere "Import process" med konkrete tips til fremgangsmåte.
> Herunder:
>   a) Hvis vei ikke eksisterer fra før, kopier fra Elveg og korriger
> tagger
>   b) Hvis veier eksisterer fra før, korriger/legg til tags fra Elveg.
> For å rette opp i geometrien, bruk "Improve Way Accuracy" (ikke "replace
> geometry") slik at historikk, relations, kryss osv. beholdes ("replace
> geometry" virker dårlig sammen med relations, og vil dessuten frakoble alle
> kryss, som må kobles manuelt på igjen)
>
> "Fremdriftsskjema" (tabell fremdrift per kommune) må naturligvis også
> lages, men det er ikke store jobben og det skal jeg alltids få ordnet.
>
> - Christer
>
>
> 2015-05-04 13:39 GMT+02:00 Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>:
>
>> Hei igjen. Livet har tatt meg igjen, og jeg har ikke kapasitet til å ta
>> dette videre akkurat nå. Slik jeg ser det gjenstår det å si ifra til DWG og
>> lage wiki-side om importen (om man i det hele tatt vil kalle det import -
>> det blir jo en veldig manuell prosess). Sikkert ikke så mye arbeid, men jeg
>> har aldri gjort det før og har ikke tid til å sette meg inn i det for
>> øyeblikket.
>>
>> Noen som kan si ifra til DWG-mailinglisten og lage import-wikiside? Det
>> kan for eksempel være greit å få svar på om vi må bruke dedikerte
>> import-brukere til dette.
>>
>> 2015-04-22 11:48 GMT+02:00 Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>:
>>
>>> Tror det har vært nevnt tidligere, men vi kan jo si at veier fra
>>> kartverket som ikke finnes i OSM legges bare inn dersom lokal kunnskap
>>> eller lignende (Google street view?) faktisk tilsier at de eksisterer.
>>>
>>> Jeg vet også at i mitt nærområde (Bergen), selv om veinettet er ganske
>>> fullstendig, så er det enkelte steder upresishet i geometrien i OSM som er
>>> stor nok tll at navigasjon kan bli forvirret på nærliggende veier, og til
>>> at det vil se rart ut om man legger inn nye veier fra Elveg - da vil de nye
>>> veiene gjerne være korrekte, men ikke stemme helt overens med veinettet de
>>> legges inn i.
>>>
>>> 2015-04-22 11:15 GMT+02:00 Sverre Didriksen <
>>> sverre.didriksen at usit.uio.no>:
>>>
>>>> Jeg heller nok mest til at vi importerer i områder hvor vi manger mye
>>>> data. I områder hvor det er godt med osm-data må man være varsom. Det er
>>>> mange steder at osm stemmer mer enn kartverkets data, og da er det jo
>>>> viktig å ikke ødelegge det. Som jeg har nevnt tidligere så har jeg mange
>>>> steder i f.eks. Valdres kommet over veier som kartverket har som rett og
>>>> slett ikke eksisterer mer. De er knapt bra nok for stier, og de er det
>>>> jo greit å ikke importere for å si det slik.
>>>>
>>>> -Sverre
>>>>
>>>> On Wed, 2015-04-22 at 11:02 +0200, Christer van der Meeren wrote:
>>>> > Det var ikke stormende respons på dette. Spør igjen og venter litt til
>>>> > før vi evt. går i gang.
>>>> >
>>>> >
>>>> > 1. Er det OK at elveg2osm i konverteringen tagger VEGSTATUS=S som
>>>> > highway=track, og så bruker man eksisterende OSM-tags dersom veien
>>>> > eksisterer (eller overstyrer dersom man har lokal kunnskap)?
>>>> >
>>>> > 2. Noe jeg bør vite før jeg melder fra om importen til OSM/DWG?
>>>> >
>>>> >
>>>> > 3. Bør vi bruke dedikerte import-brukere til dette?
>>>> >
>>>> >
>>>> > 4. Noen som vil se gjennom koden på
>>>> > https://github.com/gomyhr/elveg2osm?
>>>> >
>>>> >
>>>> > 2015-04-05 16:56 GMT+02:00 Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com>:
>>>> >     2015-04-05 14:07 GMT+02:00 Christer van der Meeren
>>>> >     <cmeeren at gmail.com>:
>>>> >     > 1. Forbedre geometri på eksisterende veier
>>>> >     > 2. Legge inn manglende data (både hele veier og tags på
>>>> >     eksisterende veier,
>>>> >     > f.eks. fartsgrenser)
>>>> >
>>>> >     Jeg synes det er ryddigere å se på det som tre forskjellige
>>>> >     prosesser:
>>>> >     A. Legge inn veger som mangler i OSM
>>>> >     B. Forbedring av geometri basert på Elveg-geometri
>>>> >     C. Oppdatering av tagger i OSM basert på tagger i Elveg-settet
>>>> >
>>>> >     Selv har jeg mest hatt prosess A i tankene når jeg har laget
>>>> >     elveg2osm. Derfor er jeg komfortabel med at ikke alt blir
>>>> >     perfekt der
>>>> >     det er mange felt og/eller nivåer og andre ting som typisk
>>>> >     dukker opp
>>>> >     der vi har god dekning i OSM fra før. Når det er sagt, har jeg
>>>> >     testet
>>>> >     konvertering også i mange store byer, og forsøkt å få
>>>> >     konverteringen
>>>> >     til å bli best mulig der også (f.eks. ved å legge til trapper,
>>>> >     veger
>>>> >     gjennom bygninger, de vanligste
>>>> >     kollektivfelt-konfigurasjonene,
>>>> >     sykkelfelt, fortau, etc.).
>>>> >
>>>> >     En ting som mangler er en kritisk gjennomgang av
>>>> >     konverteringen. Jeg
>>>> >     har nå fått lukket det meste av det jeg mener må håndteres.
>>>> >     Koden
>>>> >     ligger på https://github.com/gomyhr/elveg2osm. Den bærer preg
>>>> >     at jeg
>>>> >     verken kjente input-dataene spesielt godt da jeg begynte, og
>>>> >     heller
>>>> >     ikke hadde noen klar idé om hva som skulle gjøres, men jeg
>>>> >     tror det er
>>>> >     mulig å skumme gjennom og få en idé om hva som skjer. Ellers
>>>> >     har jeg
>>>> >     lastet opp kommunevise filer på min google drive:
>>>> >
>>>> https://drive.google.com/folderview?id=0BwxPkSBawddGM2djWE9oWjRXdzA&usp=sharing#list
>>>> .
>>>> >     Der ligger:
>>>> >     xxxxElveg_default.osm: Resultat av konvertering fra SOSI til
>>>> >     OSM med
>>>> >     sosi2osm (med default.lua)
>>>> >     xxxxElveg.osm: Hovedresultat av konvertering av
>>>> >     xxxxElveg_default.osm
>>>> >     til OSM-tagger
>>>> >     xxxxdetatched_barriers.osm: Fil med barrierer som ikke henger
>>>> >     fast i
>>>> >     veggeometrien. Enklere å legge inn manuelt enn automatisk.
>>>> >     xxxxdeleted_elements.osm: Fil med elementer som finnes i
>>>> >     Elveg_default, men som ikke er tatt over til xxxxElveg.osm.
>>>> >     xxxxelveg2osm.log: Loggfil med advarsler om ting som er
>>>> >     uvanlig eller
>>>> >     feil. Ikke noe veldig konsistent format.
>>>> >
>>>> >     Det er mye som _kan_ endres, men jeg vil gjerne vite om det er
>>>> >     noe som
>>>> >     vil forenkle eller forbedre betydelig - helst uten at det er
>>>> >     alt for
>>>> >     mye jobb.
>>>> >
>>>> >     Ellers ser jeg gjerne at noen andre tar seg av organiseringen
>>>> >     med evt.
>>>> >     tracking av progresjon og slikt. Torstein og Ruben har jo
>>>> >     allerede
>>>> >     noen gode verktøy og Christer er vel strengt tatt allerede
>>>> >     godt i gang
>>>> >     med å organisere :-)
>>>> >
>>>> >     Geir Ove
>>>> >
>>>> >
>>>> > _______________________________________________
>>>> > kart mailing list
>>>> > kart at nuug.no
>>>> > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>>>>
>>>>
>>>
>>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150607/2fe47431/attachment.html 


More information about the kart mailing list