[NUUG kart] Import av Elveg-data: Veien videre

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Mon Jun 8 09:46:26 CEST 2015


Dette er diskutert før om jeg ikke husker feil. Konklusjonen da var at
vi ikke kunne bruke nvdb:id fordi vi ikke vet om samme vei har samme id
i fremtiden.

-Sverre


On Sun, 2015-06-07 at 21:35 +0200, Christer van der Meeren wrote:
> Jeg er for å kutte ut nvdb:id. Er åpen for motargumenter om det er
> noen fornuftige.
> 
> 
> Jeg tror ikke nødvendigvis det er lurt å automatisk koble sammen
> veier. I boligområder vil det være mange veier som grener seg, men har
> identiske OSM-tags. Da er det ikke godt å vite hva som er "hovedveien"
> og skal smeltes sammen til ett veistykke.
> 
> 2015-06-07 21:26 GMT+02:00 Espen Oldeman Lund <espen at espenpost.com>:
>     For meg var dette ganske greit og forstålig. Mulig det er
>     diskutert tidligere, men hadde det ikke vært mulig å koble
>     sammen i skriptet vegsegmenter med ulik nvdb:id, men med like
>     OSM tagger? Da slipper en å gjøre det manuelt?
>     
>     
>     Og hvorfor kutter vi ikke bare ut nvdb:id i skriptet hvis vi
>     ikke skal ha det med videre?
>     
>     
>     Jeg har ikke fulgt med på hele diskusjonen om importen så bare
>     si ifra hvis disse tingene har blitt diskutert tidligere. 
>     
>     
>     Espen
>     
>     
>     
>     
>     
>     søn. 7. jun. 2015 kl. 16.41 skrev Christer van der Meeren
>     <cmeeren at gmail.com>:
>     
>         Hei folkens! Nå har jeg foretatt en større oppdatering
>         av importsiden for å få den til å stemme mer med
>         "Import/Plan_Outline"":
>         https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/Road_import_%28Norway%29
>         
>         
>         Har også laget en fremdriftstabell med alle kommunene:
>         https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/Road_import_%28Norway%29/Progress
>         
>         
>         Setter pris på om flere kan ta et kritisk blikk på
>         dette og komme med tilbakemeldinger eller rette
>         opp/utfylle om nødvendig. Spesielt
>         workflow-avsnittene, som er helt nye.
>         
>         
>         Når denne siden er OK gjenstår det vel bare å be DWG
>         ta en titt.
>         
>         
>         2015-05-27 14:39 GMT+02:00 Christer van der Meeren
>         <cmeeren at gmail.com>:
>             Hei igjen igjen. Jeg ser at det allerede
>             ligger en del inne på wikien:
>             https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/Road_import_%28Norway%29
>             
>             
>             Er det slik at det omtrent bare er å pusse opp
>             denne siden litt og kontakte DWG? Med
>             oppussing, er følgende tilstrekkelig?
>             
>             
>             1) Henvise til Elveg2osm under "Data
>             transformation"
>             
>             2) Oppdatere "Import process" med konkrete
>             tips til fremgangsmåte. Herunder:
>             
>               a) Hvis vei ikke eksisterer fra før,
>             kopier fra Elveg og korriger tagger
>             
>               b) Hvis veier eksisterer fra før,
>             korriger/legg til tags fra Elveg. For å rette
>             opp i geometrien, bruk "Improve Way
>             Accuracy" (ikke "replace geometry") slik at
>             historikk, relations, kryss osv. beholdes
>             ("replace geometry" virker dårlig sammen med
>             relations, og vil dessuten frakoble alle
>             kryss, som må kobles manuelt på igjen)
>             
>             
>             
>             "Fremdriftsskjema" (tabell fremdrift per
>             kommune) må naturligvis også lages, men det er
>             ikke store jobben og det skal jeg alltids få
>             ordnet.
>             
>             
>             - Christer
>             
>             
>             2015-05-04 13:39 GMT+02:00 Christer van der
>             Meeren <cmeeren at gmail.com>:
>                 Hei igjen. Livet har tatt meg igjen,
>                 og jeg har ikke kapasitet til å ta
>                 dette videre akkurat nå. Slik jeg ser
>                 det gjenstår det å si ifra til DWG og
>                 lage wiki-side om importen (om man i
>                 det hele tatt vil kalle det import -
>                 det blir jo en veldig manuell
>                 prosess). Sikkert ikke så mye arbeid,
>                 men jeg har aldri gjort det før og har
>                 ikke tid til å sette meg inn i det for
>                 øyeblikket.
>                 
>                 
>                 Noen som kan si ifra til
>                 DWG-mailinglisten og lage
>                 import-wikiside? Det kan for eksempel
>                 være greit å få svar på om vi må bruke
>                 dedikerte import-brukere til dette.
>                 
>                 
>                 2015-04-22 11:48 GMT+02:00 Christer
>                 van der Meeren <cmeeren at gmail.com>:
>                     Tror det har vært nevnt
>                     tidligere, men vi kan jo si at
>                     veier fra kartverket som ikke
>                     finnes i OSM legges bare inn
>                     dersom lokal kunnskap eller
>                     lignende (Google street view?)
>                     faktisk tilsier at de
>                     eksisterer.
>                     
>                     Jeg vet også at i mitt
>                     nærområde (Bergen), selv om
>                     veinettet er ganske
>                     fullstendig, så er det enkelte
>                     steder upresishet i geometrien
>                     i OSM som er stor nok tll at
>                     navigasjon kan bli forvirret
>                     på nærliggende veier, og til
>                     at det vil se rart ut om man
>                     legger inn nye veier fra Elveg
>                     - da vil de nye veiene gjerne
>                     være korrekte, men ikke stemme
>                     helt overens med veinettet de
>                     legges inn i.
>                     
>                     
>                     2015-04-22 11:15 GMT+02:00
>                     Sverre Didriksen
>                     <sverre.didriksen at usit.uio.no>:
>                         Jeg heller nok mest
>                         til at vi importerer i
>                         områder hvor vi manger
>                         mye
>                         data. I områder hvor
>                         det er godt med
>                         osm-data må man være
>                         varsom. Det er
>                         mange steder at osm
>                         stemmer mer enn
>                         kartverkets data, og
>                         da er det jo
>                         viktig å ikke ødelegge
>                         det. Som jeg har nevnt
>                         tidligere så har jeg
>                         mange
>                         steder i f.eks.
>                         Valdres kommet over
>                         veier som kartverket
>                         har som rett og
>                         slett ikke eksisterer
>                         mer. De er knapt bra
>                         nok for stier, og de
>                         er det
>                         jo greit å ikke
>                         importere for å si det
>                         slik.
>                         
>                         -Sverre
>                         
>                         On Wed, 2015-04-22 at
>                         11:02 +0200, Christer
>                         van der Meeren wrote:
>                         > Det var ikke
>                         stormende respons på
>                         dette. Spør igjen og
>                         venter litt til
>                         > før vi evt. går i
>                         gang.
>                         >
>                         >
>                         > 1. Er det OK at
>                         elveg2osm i
>                         konverteringen tagger
>                         VEGSTATUS=S som
>                         > highway=track, og så
>                         bruker man
>                         eksisterende OSM-tags
>                         dersom veien
>                         > eksisterer (eller
>                         overstyrer dersom man
>                         har lokal kunnskap)?
>                         >
>                         > 2. Noe jeg bør vite
>                         før jeg melder fra om
>                         importen til OSM/DWG?
>                         >
>                         >
>                         > 3. Bør vi bruke
>                         dedikerte
>                         import-brukere til
>                         dette?
>                         >
>                         >
>                         > 4. Noen som vil se
>                         gjennom koden på
>                         >
>                         https://github.com/gomyhr/elveg2osm?
>                         >
>                         >
>                         > 2015-04-05 16:56 GMT
>                         +02:00 Geir Ove Myhr
>                         <gomyhr at gmail.com>:
>                         >     2015-04-05
>                         14:07 GMT+02:00
>                         Christer van der
>                         Meeren
>                         >
>                         <cmeeren at gmail.com>:
>                         >     > 1.
>                         Forbedre geometri på
>                         eksisterende veier
>                         >     > 2. Legge
>                         inn manglende data
>                         (både hele veier og
>                         tags på
>                         >     eksisterende
>                         veier,
>                         >     > f.eks.
>                         fartsgrenser)
>                         >
>                         >     Jeg synes
>                         det er ryddigere å se
>                         på det som tre
>                         forskjellige
>                         >     prosesser:
>                         >     A. Legge inn
>                         veger som mangler i
>                         OSM
>                         >     B.
>                         Forbedring av geometri
>                         basert på
>                         Elveg-geometri
>                         >     C.
>                         Oppdatering av tagger
>                         i OSM basert på tagger
>                         i Elveg-settet
>                         >
>                         >     Selv har jeg
>                         mest hatt prosess A i
>                         tankene når jeg har
>                         laget
>                         >     elveg2osm.
>                         Derfor er jeg
>                         komfortabel med at
>                         ikke alt blir
>                         >     perfekt der
>                         >     det er mange
>                         felt og/eller nivåer
>                         og andre ting som
>                         typisk
>                         >     dukker opp
>                         >     der vi har
>                         god dekning i OSM fra
>                         før. Når det er sagt,
>                         har jeg
>                         >     testet
>                         >     konvertering
>                         også i mange store
>                         byer, og forsøkt å få
>                         >
>                         konverteringen
>                         >     til å bli
>                         best mulig der også
>                         (f.eks. ved å legge
>                         til trapper,
>                         >     veger
>                         >     gjennom
>                         bygninger, de
>                         vanligste
>                         >
>                         kollektivfelt-konfigurasjonene,
>                         >     sykkelfelt,
>                         fortau, etc.).
>                         >
>                         >     En ting som
>                         mangler er en kritisk
>                         gjennomgang av
>                         >
>                         konverteringen. Jeg
>                         >     har nå fått
>                         lukket det meste av
>                         det jeg mener må
>                         håndteres.
>                         >     Koden
>                         >     ligger på
>                         https://github.com/gomyhr/elveg2osm. Den bærer preg
>                         >     at jeg
>                         >     verken
>                         kjente input-dataene
>                         spesielt godt da jeg
>                         begynte, og
>                         >     heller
>                         >     ikke hadde
>                         noen klar idé om hva
>                         som skulle gjøres, men
>                         jeg
>                         >     tror det er
>                         >     mulig å
>                         skumme gjennom og få
>                         en idé om hva som
>                         skjer. Ellers
>                         >     har jeg
>                         >     lastet opp
>                         kommunevise filer på
>                         min google drive:
>                         >
>                         https://drive.google.com/folderview?id=0BwxPkSBawddGM2djWE9oWjRXdzA&usp=sharing#list.
>                         >     Der ligger:
>                         >
>                         xxxxElveg_default.osm: Resultat av konvertering fra SOSI til
>                         >     OSM med
>                         >     sosi2osm
>                         (med default.lua)
>                         >
>                         xxxxElveg.osm:
>                         Hovedresultat av
>                         konvertering av
>                         >
>                         xxxxElveg_default.osm
>                         >     til
>                         OSM-tagger
>                         >
>                         xxxxdetatched_barriers.osm: Fil med barrierer som ikke henger
>                         >     fast i
>                         >
>                         veggeometrien.
>                         Enklere å legge inn
>                         manuelt enn
>                         automatisk.
>                         >
>                         xxxxdeleted_elements.osm: Fil med elementer som finnes i
>                         >
>                         Elveg_default, men
>                         som ikke er tatt over
>                         til xxxxElveg.osm.
>                         >
>                         xxxxelveg2osm.log:
>                         Loggfil med advarsler
>                         om ting som er
>                         >     uvanlig
>                         eller
>                         >     feil. Ikke
>                         noe veldig konsistent
>                         format.
>                         >
>                         >     Det er mye
>                         som _kan_ endres, men
>                         jeg vil gjerne vite om
>                         det er
>                         >     noe som
>                         >     vil forenkle
>                         eller forbedre
>                         betydelig - helst uten
>                         at det er
>                         >     alt for
>                         >     mye jobb.
>                         >
>                         >     Ellers ser
>                         jeg gjerne at noen
>                         andre tar seg av
>                         organiseringen
>                         >     med evt.
>                         >     tracking av
>                         progresjon og slikt.
>                         Torstein og Ruben har
>                         jo
>                         >     allerede
>                         >     noen gode
>                         verktøy og Christer er
>                         vel strengt tatt
>                         allerede
>                         >     godt i gang
>                         >     med å
>                         organisere :-)
>                         >
>                         >     Geir Ove
>                         >
>                         >
>                         
>                         >
>                         _______________________________________________
>                         > kart mailing list
>                         > kart at nuug.no
>                         >
>                         http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>                         
>                     
>                     
>                 
>                 
>             
>             
>         
>         
>         _______________________________________________
>         kart mailing list
>         kart at nuug.no
>         http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> 
> 
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kartMore information about the kart mailing list