[NUUG kart] Import av Elveg-data: Veien videre

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Mon Jun 8 10:00:33 CEST 2015


2015-06-08 9:46 GMT+02:00 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>:
> Dette er diskutert før om jeg ikke husker feil. Konklusjonen da var at
> vi ikke kunne bruke nvdb:id fordi vi ikke vet om samme vei har samme id
> i fremtiden.

Det har vært diskutert før her:
http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=492858#p492858

Min konklusjon var den motsatte. Så lenge veiene ikke forandres,
forandres ikke nvdb:id (TRANSID, som den heter i Elveg).

Geir Ove


More information about the kart mailing list