[NUUG kart] Import av Elveg-data: Veien videre

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Tue Jun 9 13:43:58 CEST 2015


Okei, det ble litt mange "grener på treet" nå. Samler trådene på det jeg
opplever vi ikke har bestemt ennå.

Det er to ting vi må bestemme oss for - nvdb:id og sammenslåing av veier.
Har i tillegg to ting til jeg ønsker å nevne/spørre om.


*Fjerning av nvdb:id*:

Argumenter for:

  - Det er påkrevd dersom veier skal slås sammen (se neste avsnitt)
  - Trengs ikke for å ta inn endringer i fremtidige Elveg-data, da vi kan
  gjøre dette ved å sammenligne nye og gamle versjoner av Elveg-data direkte

Argumenter mot:

  - Vi har kobling til kildedata for veier som kopieres inn (personlig er
  jeg usikker nytteverdien av å ha kobling til kildedata kun på veier som
  kopieres inn, siden dette vil være langt fra alle veier - mye av veinettet
  i Norge finnes jo allerede i OSM - men dette kan være min uvitenhet som
  taler)


*Sammenslåing av veier*:

Argumenter for:

  - Det ser ut til å være gjeldende praksis at én og samme vei så langt
  det er mulig er én "way" i OSM
  - Enklere å endre på veier i OSM i etterkant, navn/fartsgrense/etc.
  endres på én way i stedet for 20
  - Det kan gjøres automatisk med bedre resultater enn ved skjønn

Argumenter mot:

  - Om det skal gjøres automatisk, må skriptet må skrives
  - Umulig om nvdb:id skal beholdes

Spørsmål fra min side: Geir Ove, du sier det kan bli en stor jobb å skrive
skriptet. Men er det ikke bare å gå gjennom veiene med samme VNR og
parsellnummer (og alle andre tags), finne noder med identiske koordinater
og slå sammen på disse? Du får tilgi meg min uvitenhet hvis ikke, jeg
kjenner ikke til strukturen til dataene. Minner for øvrig om Torsteins
waySimplifyer.py
<https://github.com/tibnor/kartverket2osm/blob/master/waySimplifyer.py> om
den kan være til hjelp.


*Replace geometry vs. improve way accuracy:*

  - Er det i praksis greit å bruke "replace geometry" det der man kan, så
  lenge man vet hva man gjør? De to grunnene som er oppgitt på wikien nå sier
  i praksis at "det er mer å huske på" og "det virker ikke for alle veier",
  som på ingen måte er blytunge argumenter for aldri å bruke verktøyet. Spør
  fordi det er et veldig kraftig og effektivt verktøy der det kan brukes, om
  enn "farlig".
*Wikisiden (til orientering):*

  - Har lagt til en ekstra kolonne i progresjonstabellen slik at man kan
  oppgi hvilke områder som er unnagjort (kan være greit for større kommuner).
  - Har nevnt på importsiden at om flere ønsker å samarbeide om samme
  kommune, så kan det kanskje ordnes vha. git eller lignende (dersom man
  sletter veier fra Elveg når man er ferdig og da jobber med samme
  versjonshåndterte fil). Manuell samkjøring er naturligvis også et krav.
  Tror ikke dette vil bli aktuelt, men kanskje greit å nevne. Kan fjerne det
  om det er hull i hodet.
  - Har lagt til en "do's and don'ts" i workflow-biten.
  - Har lagt til en tom "Q&A"-seksjon som jeg regner med vi kan fylle ut
  etterhvert som arbeidet skrider fram og vi (i alle fall jeg) sitter med et
  lass med spørsmål om "best practices" osv. (Når blir et fortau en gangveg?
  Skal gangveger kobles på bilveger om de slutter i en busslomme, når
  busstopp legges ved siden av vegen? Og andre detaljrike spørsmål som
  sikkert bare jeg har.)
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150609/84bbbc05/attachment.htm 


More information about the kart mailing list