[NUUG kart] Import av Elveg-data: Veien videre

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Tue Jun 9 20:29:34 CEST 2015


2015-06-09 13:43 GMT+02:00 Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>:
> Spørsmål fra min side: Geir Ove, du sier det kan bli en stor jobb å skrive
> skriptet. Men er det ikke bare å gå gjennom veiene med samme VNR og
> parsellnummer (og alle andre tags), finne noder med identiske koordinater og
> slå sammen på disse? Du får tilgi meg min uvitenhet hvis ikke, jeg kjenner
> ikke til strukturen til dataene. Minner for øvrig om Torsteins
> waySimplifyer.py om den kan være til hjelp.

Vet ikke hvor stor jobb det er, men der nok til at ermene må brettes
opp og litt tankevirksomhet må til.

Egentlig tenkte jeg at man må gå gjennom og identifisere alle kryss,
for så å sjekke hvilke som kan slås sammen. Å først indeksere basert
på VNR/VPA og så finne veier med overlappende noder gjør det nok en
del enklere. Datastrukturen jeg bruker har ingen indeks som lar meg
slå opp hvilke veier som bruker en gitt node, noe som ville gjort det
enklere. Men det kan selvfølgelig bygges.

Så jeg vil si at det er fullt ut gjennomførbart - men det er litt for
mye til at jeg setter i gang uten at det er helt klart at vi ønsker
det slik. Er ganske travelt både på jobben og hjemme for tiden.

Geir Ove


More information about the kart mailing list