[NUUG kart] Import av Elveg-data: Veien videre

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Sat Jun 13 12:11:11 CEST 2015


Takk for innspill, Sandor.

Jeg tolker det dithen at det ikke er mye sterke meninger om dette eller
overveiende argumenter for/mot. Da foreslår jeg at vi setter punktum og
gjør "minste felles multiplum" ang. problemstillingene jeg lurte på:

  - Vi slår *ikke* sammen veier vi kopierer direkte fra Elveg
  - Vi *beholder* nvdb:id for veier vi kopierer fra Elveg
  - Vi *fraråder* bruk av "replace geometry" uten å gi eksplisitt forbud
  (altså slik det står på Wikisiden nå)

Med mindre jeg hører noe imot dette, så ber jeg DWG gå gjennom importsiden
litt ut i uken og gi oss klarsignal.

 - Christer

2015-06-10 9:20 GMT+02:00 Sandor Seres <sandors39 at gmail.com>:

> Fra en brukerssynspunkt:
>
> >>
>
> >> Det er to ting vi må bestemme oss for - nvdb:id og sammenslåing av
> veier. Har i tillegg to ting til jeg ønsker å nevne/spørre om.
>
> >>
>
> -For en Planet map-maker (spesielt, vektor map-maker) nasjonal spesifik
> info/tagger som nvdb:id eksisterer ikke dersom den har ikke tisvarende OSM
> tag. Den blir garantert ignorert og forblir i OSM som redundanse. Når en
> map-maker fra Kanada, Sør-Afrika, Australie, Norge ... trekker ut data fra
> OSM kildedata han vet bare om OSM taggene. Så, etter min mening, nvdb:id er
> unødvendig i OSM.
>
> -Om sammenslåoing av veier meningene kan variere. I førige OSM-wiki
> versjoner anbefalingen var at en vei-/gate-segment/poly-linje går mellom to
> kryss/node hvor det er flere alternativer for forsettelse (begrenset med
> antall av interne punter/noder, eventuelt, vei-parametre). I ny versjon man
> finner ikke noe eksplisitt om dette. Min anbefaling er at mappere (ved
> opplasting) slår ikke sammen veier. Argumenter:
>
> Å slå sammen tilfeldige veier over en kryss med alternativer (som noen
> anbefalte/gjorde) er direkte fei dog ikke «show-stopper».
>
> Å slå sammen veier med lineer forbindelser (ende-node av orden en) kan bli
> farlig. For eksempel 3 segmenter med navner E18, Oslo vei, E18.
>
> Navigasjonssytemer skal uansett dele opp veier og rundkjøringer i
> polylinjer mellom kryssene selv am alternative veier er ikke i samme
> klasse. Dette er nødvendig for generering av «rootable network» geometri.
> Forresten, det nevnte eksempelet hvor et navigasjonssytem instruerte
> kjøreren å fortsette på hovedveien gjennom en kryss med en lokal (mindre)
> vei var absolutt korrekt.
>
> Selvsagt, man gjør sammenslåing av veisegmenter/poly-linjer men dette
> skjer på brukersside (er server applikasjpn). Sammenslåeingen er nødvendig
> i data-generalisering mens man lager vektor «scale-levels» (ikke det samme
> som raster «zoom-levels»). Men disse (heuristiske) algoritmer er komplekse
> og kompliserte baserte på parametre som kurvatur, samme-navn, «no-name»,
> «forced no-name», osv.
>
> Men, som sagt, meningene kan variere. Mvh. Sandor
>
>
>
> *From:* kart-bounces at nuug.no [mailto:kart-bounces at nuug.no] *On Behalf Of *
> Christer van der Meeren
> *Sent:* 09 June 2015 13:44
> *To:* NUUGs kartliste
> *Subject:* [NUUG kart] Import av Elveg-data: Veien videre
>
>
>
> Okei, det ble litt mange "grener på treet" nå. Samler trådene på det jeg
> opplever vi ikke har bestemt ennå.
>
> Det er to ting vi må bestemme oss for - nvdb:id og sammenslåing av veier.
> Har i tillegg to ting til jeg ønsker å nevne/spørre om.
>
>
>
>
>
> *Fjerning av nvdb:id*:
>
> Argumenter for:
>
>  - Det er påkrevd dersom veier skal slås sammen (se neste avsnitt)
>  - Trengs ikke for å ta inn endringer i fremtidige Elveg-data, da vi
>  kan gjøre dette ved å sammenligne nye og gamle versjoner av Elveg-data
>  direkte
>
> Argumenter mot:
>
>  - Vi har kobling til kildedata for veier som kopieres inn (personlig
>  er jeg usikker nytteverdien av å ha kobling til kildedata kun på veier som
>  kopieres inn, siden dette vil være langt fra alle veier - mye av veinettet
>  i Norge finnes jo allerede i OSM - men dette kan være min uvitenhet som
>  taler)
>
>
> *Sammenslåing av veier*:
>
> Argumenter for:
>
>  - Det ser ut til å være gjeldende praksis at én og samme vei så langt
>  det er mulig er én "way" i OSM
>  - Enklere å endre på veier i OSM i etterkant, navn/fartsgrense/etc.
>  endres på én way i stedet for 20
>  - Det kan gjøres automatisk med bedre resultater enn ved skjønn
>
> Argumenter mot:
>
>  - Om det skal gjøres automatisk, må skriptet må skrives
>  - Umulig om nvdb:id skal beholdes
>
> Spørsmål fra min side: Geir Ove, du sier det kan bli en stor jobb å skrive
> skriptet. Men er det ikke bare å gå gjennom veiene med samme VNR og
> parsellnummer (og alle andre tags), finne noder med identiske koordinater
> og slå sammen på disse? Du får tilgi meg min uvitenhet hvis ikke, jeg
> kjenner ikke til strukturen til dataene. Minner for øvrig om Torsteins
> waySimplifyer.py
> <https://github.com/tibnor/kartverket2osm/blob/master/waySimplifyer.py>
> om den kan være til hjelp.
>
>
>
> *Replace geometry vs. improve way accuracy:*
>
>  - Er det i praksis greit å bruke "replace geometry" det der man kan,
>  så lenge man vet hva man gjør? De to grunnene som er oppgitt på wikien nå
>  sier i praksis at "det er mer å huske på" og "det virker ikke for alle
>  veier", som på ingen måte er blytunge argumenter for aldri å bruke
>  verktøyet. Spør fordi det er et veldig kraftig og effektivt verktøy der det
>  kan brukes, om enn "farlig".
>
>
>
> *Wikisiden (til orientering):*
>
>  - Har lagt til en ekstra kolonne i progresjonstabellen slik at man kan
>  oppgi hvilke områder som er unnagjort (kan være greit for større kommuner).
>  - Har nevnt på importsiden at om flere ønsker å samarbeide om samme
>  kommune, så kan det kanskje ordnes vha. git eller lignende (dersom man
>  sletter veier fra Elveg når man er ferdig og da jobber med samme
>  versjonshåndterte fil). Manuell samkjøring er naturligvis også et krav.
>  Tror ikke dette vil bli aktuelt, men kanskje greit å nevne. Kan fjerne det
>  om det er hull i hodet.
>  - Har lagt til en "do's and don'ts" i workflow-biten.
>  - Har lagt til en tom "Q&A"-seksjon som jeg regner med vi kan fylle ut
>  etterhvert som arbeidet skrider fram og vi (i alle fall jeg) sitter med et
>  lass med spørsmål om "best practices" osv. (Når blir et fortau en gangveg?
>  Skal gangveger kobles på bilveger om de slutter i en busslomme, når
>  busstopp legges ved siden av vegen? Og andre detaljrike spørsmål som
>  sikkert bare jeg har.)
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150613/30d2de23/attachment.html 


More information about the kart mailing list