[NUUG kart] Import av Elveg-data: Veien videre

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Wed Jun 17 17:31:46 CEST 2015


Da har jeg meldt ifra til DWG:
https://lists.openstreetmap.org/pipermail/imports/2015-June/003957.html

Håper ellers at folk donerer litt til en oppgradering av OSM-serverne :)
http://donate.openstreetmap.org/server2015/

2015-06-13 12:11 GMT+02:00 Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>:

> Takk for innspill, Sandor.
>
> Jeg tolker det dithen at det ikke er mye sterke meninger om dette eller
> overveiende argumenter for/mot. Da foreslår jeg at vi setter punktum og
> gjør "minste felles multiplum" ang. problemstillingene jeg lurte på:
>
>  - Vi slår *ikke* sammen veier vi kopierer direkte fra Elveg
>  - Vi *beholder* nvdb:id for veier vi kopierer fra Elveg
>  - Vi *fraråder* bruk av "replace geometry" uten å gi eksplisitt forbud
>  (altså slik det står på Wikisiden nå)
>
> Med mindre jeg hører noe imot dette, så ber jeg DWG gå gjennom importsiden
> litt ut i uken og gi oss klarsignal.
>
> - Christer
>
> 2015-06-10 9:20 GMT+02:00 Sandor Seres <sandors39 at gmail.com>:
>
>> Fra en brukerssynspunkt:
>>
>> >>
>>
>> >> Det er to ting vi må bestemme oss for - nvdb:id og sammenslåing av
>> veier. Har i tillegg to ting til jeg ønsker å nevne/spørre om.
>>
>> >>
>>
>> -For en Planet map-maker (spesielt, vektor map-maker) nasjonal spesifik
>> info/tagger som nvdb:id eksisterer ikke dersom den har ikke tisvarende OSM
>> tag. Den blir garantert ignorert og forblir i OSM som redundanse. Når en
>> map-maker fra Kanada, Sør-Afrika, Australie, Norge ... trekker ut data fra
>> OSM kildedata han vet bare om OSM taggene. Så, etter min mening, nvdb:id er
>> unødvendig i OSM.
>>
>> -Om sammenslåoing av veier meningene kan variere. I førige OSM-wiki
>> versjoner anbefalingen var at en vei-/gate-segment/poly-linje går mellom to
>> kryss/node hvor det er flere alternativer for forsettelse (begrenset med
>> antall av interne punter/noder, eventuelt, vei-parametre). I ny versjon man
>> finner ikke noe eksplisitt om dette. Min anbefaling er at mappere (ved
>> opplasting) slår ikke sammen veier. Argumenter:
>>
>> Å slå sammen tilfeldige veier over en kryss med alternativer (som noen
>> anbefalte/gjorde) er direkte fei dog ikke «show-stopper».
>>
>> Å slå sammen veier med lineer forbindelser (ende-node av orden en) kan
>> bli farlig. For eksempel 3 segmenter med navner E18, Oslo vei, E18.
>>
>> Navigasjonssytemer skal uansett dele opp veier og rundkjøringer i
>> polylinjer mellom kryssene selv am alternative veier er ikke i samme
>> klasse. Dette er nødvendig for generering av «rootable network» geometri.
>> Forresten, det nevnte eksempelet hvor et navigasjonssytem instruerte
>> kjøreren å fortsette på hovedveien gjennom en kryss med en lokal (mindre)
>> vei var absolutt korrekt.
>>
>> Selvsagt, man gjør sammenslåing av veisegmenter/poly-linjer men dette
>> skjer på brukersside (er server applikasjpn). Sammenslåeingen er nødvendig
>> i data-generalisering mens man lager vektor «scale-levels» (ikke det samme
>> som raster «zoom-levels»). Men disse (heuristiske) algoritmer er komplekse
>> og kompliserte baserte på parametre som kurvatur, samme-navn, «no-name»,
>> «forced no-name», osv.
>>
>> Men, som sagt, meningene kan variere. Mvh. Sandor
>>
>>
>>
>> *From:* kart-bounces at nuug.no [mailto:kart-bounces at nuug.no] *On Behalf Of
>> *Christer van der Meeren
>> *Sent:* 09 June 2015 13:44
>> *To:* NUUGs kartliste
>> *Subject:* [NUUG kart] Import av Elveg-data: Veien videre
>>
>>
>>
>> Okei, det ble litt mange "grener på treet" nå. Samler trådene på det jeg
>> opplever vi ikke har bestemt ennå.
>>
>> Det er to ting vi må bestemme oss for - nvdb:id og sammenslåing av veier.
>> Har i tillegg to ting til jeg ønsker å nevne/spørre om.
>>
>>
>>
>>
>>
>> *Fjerning av nvdb:id*:
>>
>> Argumenter for:
>>
>>  - Det er påkrevd dersom veier skal slås sammen (se neste avsnitt)
>>  - Trengs ikke for å ta inn endringer i fremtidige Elveg-data, da vi
>>  kan gjøre dette ved å sammenligne nye og gamle versjoner av Elveg-data
>>  direkte
>>
>> Argumenter mot:
>>
>>  - Vi har kobling til kildedata for veier som kopieres inn (personlig
>>  er jeg usikker nytteverdien av å ha kobling til kildedata kun på veier som
>>  kopieres inn, siden dette vil være langt fra alle veier - mye av veinettet
>>  i Norge finnes jo allerede i OSM - men dette kan være min uvitenhet som
>>  taler)
>>
>>
>> *Sammenslåing av veier*:
>>
>> Argumenter for:
>>
>>  - Det ser ut til å være gjeldende praksis at én og samme vei så langt
>>  det er mulig er én "way" i OSM
>>  - Enklere å endre på veier i OSM i etterkant, navn/fartsgrense/etc.
>>  endres på én way i stedet for 20
>>  - Det kan gjøres automatisk med bedre resultater enn ved skjønn
>>
>> Argumenter mot:
>>
>>  - Om det skal gjøres automatisk, må skriptet må skrives
>>  - Umulig om nvdb:id skal beholdes
>>
>> Spørsmål fra min side: Geir Ove, du sier det kan bli en stor jobb å
>> skrive skriptet. Men er det ikke bare å gå gjennom veiene med samme VNR og
>> parsellnummer (og alle andre tags), finne noder med identiske koordinater
>> og slå sammen på disse? Du får tilgi meg min uvitenhet hvis ikke, jeg
>> kjenner ikke til strukturen til dataene. Minner for øvrig om Torsteins
>> waySimplifyer.py
>> <https://github.com/tibnor/kartverket2osm/blob/master/waySimplifyer.py>
>> om den kan være til hjelp.
>>
>>
>>
>> *Replace geometry vs. improve way accuracy:*
>>
>>  - Er det i praksis greit å bruke "replace geometry" det der man kan,
>>  så lenge man vet hva man gjør? De to grunnene som er oppgitt på wikien nå
>>  sier i praksis at "det er mer å huske på" og "det virker ikke for alle
>>  veier", som på ingen måte er blytunge argumenter for aldri å bruke
>>  verktøyet. Spør fordi det er et veldig kraftig og effektivt verktøy der det
>>  kan brukes, om enn "farlig".
>>
>>
>>
>> *Wikisiden (til orientering):*
>>
>>  - Har lagt til en ekstra kolonne i progresjonstabellen slik at man
>>  kan oppgi hvilke områder som er unnagjort (kan være greit for større
>>  kommuner).
>>  - Har nevnt på importsiden at om flere ønsker å samarbeide om samme
>>  kommune, så kan det kanskje ordnes vha. git eller lignende (dersom man
>>  sletter veier fra Elveg når man er ferdig og da jobber med samme
>>  versjonshåndterte fil). Manuell samkjøring er naturligvis også et krav.
>>  Tror ikke dette vil bli aktuelt, men kanskje greit å nevne. Kan fjerne det
>>  om det er hull i hodet.
>>  - Har lagt til en "do's and don'ts" i workflow-biten.
>>  - Har lagt til en tom "Q&A"-seksjon som jeg regner med vi kan fylle
>>  ut etterhvert som arbeidet skrider fram og vi (i alle fall jeg) sitter med
>>  et lass med spørsmål om "best practices" osv. (Når blir et fortau en
>>  gangveg? Skal gangveger kobles på bilveger om de slutter i en busslomme,
>>  når busstopp legges ved siden av vegen? Og andre detaljrike spørsmål som
>>  sikkert bare jeg har.)
>>
>>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150617/f2259581/attachment.htm 


More information about the kart mailing list