[NUUG kart] Prosjektforslag: Kart over alle hjertestartere i Norge

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Wed Jun 24 17:06:48 CEST 2015


[Petter Reinholdtsen]
> <URL: http://www.nrk.no/mr/helsepersonell-vil-vite-hvor-alle-hjertestarterne-er-1.12298163 >
> forteller at helsearbeidere gjerne skulle hatt et kart over
> hjertestartere i Norge.  Det finnes allerede OpenStreetmap-aktivitet for
> å samle det i OSM, og
> <URL: http://www.tappenbeck.net/osm/maps/deu/index.php?id=1029 > viser
> hvor de befinner seg over hele verden.  Men det er bare en håndfull
> registrert i Norge.

Via
<URL: http://www.digi.no/tele-kommunikasjon/2015/06/24/mobilapp-kan-redde-hundrevis-av-liv-i-aret >
fant jeg <URL: http://norskehjertestartere.no/ > som er et samarbeide
mellom Apotek1 og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke om et
frivillig norsk register over hjertestartere.

Trist nok er det ulike hjertestartere registrert hos dem og i OSM.  Her
er det rom for en bedre jobb.

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list