[NUUG kart] Import av Elveg-data: Veien videre

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Mon Jun 29 21:27:08 CEST 2015


Da kan vi jo fint starte manuelt uansett, og hvis noen får en åpenbarelse
og setter seg ned og koder noe lurt underveis, så blir vi veldig glade for
det. :)

2015-06-29 21:24 GMT+02:00 Anders Fougner <anders.fougner at gmail.com>:

> Det har vel aldri vært snakk om at et script skal fikse noe 100%?
> Derimot kan et script kanskje forenkle den manuelle jobben, og dermed
> resultere i en "delvis manuell jobb" (slik du selv skriver).
> På liknende måte som Torsteins script har forenklet N50 vann-, areal- og
> kystlinje-importen ganske drastisk - noe som har resultert i at 52
> kommuner allerede er ferdig importert og 10-15 er underveis...
> Forbedringer i disse scriptene kan speede det opp enda mer.
>
> Anders
>
> Den 29.06.15 21.14, skrev Hans Olav Skogstad:
> > Skal kvaliteten bli høg nok (noe jeg synes man må etterstrebe), så er nok
> > dette dessverre en delvis manuell jobb man må ta. Noen steder (rurale
> > områder), så kan nok et script beregne om det finnes noe veldig likt som
> > viser seg å være det samme. Men i bystrøk, med mange paralelle veier,
> > (adskilte kjøreretninger med g/s-vei f.eks. ) så ser jeg det på som helt
> > urealistisk at et script vil klare å fikse dette 100%.
> >
> > Man må heller bare bite i den sure bananen og starte fra toppen av lista,
> > og manuelt kontrollere/flette før man dytter inn data. Kvalitet forran
> > kvantitet, alltid!
> >
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150629/c2e0736f/attachment.htm 


More information about the kart mailing list