[NUUG kart] Import av Elveg-data: Veien videre

Anders Fougner anders.fougner at gmail.com
Mon Jun 29 21:24:45 CEST 2015


Det har vel aldri vært snakk om at et script skal fikse noe 100%?
Derimot kan et script kanskje forenkle den manuelle jobben, og dermed 
resultere i en "delvis manuell jobb" (slik du selv skriver).
På liknende måte som Torsteins script har forenklet N50 vann-, areal- og 
kystlinje-importen ganske drastisk - noe som har resultert i at 52 
kommuner allerede er ferdig importert og 10-15 er underveis... 
Forbedringer i disse scriptene kan speede det opp enda mer.

Anders

Den 29.06.15 21.14, skrev Hans Olav Skogstad:
> Skal kvaliteten bli høg nok (noe jeg synes man må etterstrebe), så er nok
> dette dessverre en delvis manuell jobb man må ta. Noen steder (rurale
> områder), så kan nok et script beregne om det finnes noe veldig likt som
> viser seg å være det samme. Men i bystrøk, med mange paralelle veier,
> (adskilte kjøreretninger med g/s-vei f.eks. ) så ser jeg det på som helt
> urealistisk at et script vil klare å fikse dette 100%.
>
> Man må heller bare bite i den sure bananen og starte fra toppen av lista,
> og manuelt kontrollere/flette før man dytter inn data. Kvalitet forran
> kvantitet, alltid!
>More information about the kart mailing list