[NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

N/A N/A gazer2175 at hotmail.com
Tue Jun 30 17:14:49 CEST 2015


Ingen kart eller navigasjons apps eg har funne som støttar dette. Dei reknar path som ein sti og difor ikkje som ein sykkel-/gangveg.
Vegar som er merka med 522 Gang- og sykkelveg bør nok taggast med highway=cycleway + foot=yes. segregated=yes om den er av det moderne slaget med delte felt.
For vegar der køyring til og frå eigedom er tillate så må ein også legge til motor_vehicle=destination for den delen.
Dersom vegen ikkje er skilta spesifikt så kan ein bruke omvendt med highway=footway og bicycle=yes.

From: cmeeren at gmail.com
Date: Tue, 30 Jun 2015 14:17:47 +0200
To: kart at nuug.no
Subject: [NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

Ny bruker på forumet kommer med mulig godt poeng om hvordan vi tagger/bør tagge gang- og sykkelveg. Kan være greit å få oppklaring på før Elveg-importen suser avgårde. Jeg har ikke noe godt svar - kan noen ta en titt?

http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=31695_______________________________________________
kart mailing list
kart at nuug.no
http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart 		 	   		  
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150630/60dd12db/attachment.htm 


More information about the kart mailing list