[NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

N/A N/A gazer2175 at hotmail.com
Tue Jun 30 17:37:31 CEST 2015


Om så er tilfelle så må ein endre 99% av alle gang- og sykkelvegar i Norge. Er vel knapt ein einaste rein sykkelveg i landet.

Date: Tue, 30 Jun 2015 17:28:31 +0200
From: gnonthgol at gmail.com
To: kart at nuug.no
Subject: Re: [NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

Den 30. juni 2015 17:14, N/A N/A skreiv:
> Ingen kart eller navigasjons apps eg har funne som støttar dette. Dei reknar path som ein sti og difor ikkje som ein sykkel-/gangveg.
> Vegar som er merka med 522 Gang- og sykkelveg bør nok taggast med highway=cycleway + foot=yes. segregated=yes om den er av det moderne slaget med delte felt.
> For vegar der køyring til og frå eigedom er tillate så må ein også legge til motor_vehicle=destination for den delen.
> Dersom vegen ikkje er skilta spesifikt så kan ein bruke omvendt med highway=footway og bicycle=yes.
 
Rettspraksis har vist at fotgjengere har "forkjørsrett" på gang- og sykkelvegar. Det er meint som ein gangveg der ein også kan sykle dersom ein ikkje sjenerer dei gåande. Det er då uheldig å merke desse med highway=cycleway ettersom det gir inntrykk av at det er bedre for ein syklist å legge seg i gang- og sykkelvegen
framfor i bilvegen. Dette er ofte ikkje tilfellet men varierer mykje avhengig av fart og trafikkmengde.
 
Knut
 

_______________________________________________
kart mailing list
kart at nuug.no
http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart 		 	   		  
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150630/1b01652a/attachment.htm 


More information about the kart mailing list