[NUUG kart] Elveg og highway=trunk

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Tue Jun 30 18:05:43 CEST 2015


Så highway=trunk kan brukes uavhengig av om det er motorvei (A/B) eller
ikke, og motorvei A/B indikeres på en annen måte?

2015-06-30 17:57 GMT+02:00 Kristoffer Hagen <kristoffer_hh at live.no>:

> Alle primære(skiltede) fylkesveier var frem til riksveireformen i 2010
> riksveier og tagget med highway=primary. Samtidig var stamvegene tagget med
> highway=trunk.
>
>
>
> Når de fleste riksveiene ble degradert til primære (skiltede) fylkesveier,
> ble de som fortsatte å være riksveier endret til highway=trunk.
>
>
>
> I følge definisjonen på wikien
> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dtrunk> er highway=trunk
> viktige veier som ikke er motorveier.
>
>
>
> Man kan i realiteten ikke sammenligne det norske veisystemet mot resten av
> Europa.
>
> Norge har nest lavest befolkningstetthet i Europa og domineres geografisk
> av Europas største fjellkjede.
>
> Kristoffer Hagen
>
>
>
> *Fra:* kart-bounces at nuug.no [mailto:kart-bounces at nuug.no] *På vegne av*
> Tor
> *Sendt:* 30. juni 2015 17:51
> *Til:* NUUGs kartliste
> *Emne:* Re: [NUUG kart] Elveg og highway=trunk
>
>
>
>
>
> 30. juni 2015 kl. 15:28 skrev Thor K. H. <nitrolinken at gmail.com>:
>
>
>
> ​2015-06-30 15:24 GMT+02:00 Gnonthgol <gnonthgol at gmail.com>:
>
> Den 30. juni 2015 15:12, Christer van der Meeren skreiv:
> > Under kommende import av Elveg tagges europaveg og riksveg med
> > highway=trunk. Hvorfor akkurat trunk? Jeg ser av denne siden
> > <
> https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_tags_for_routing/Access-Restrictions#Norway
> >
> > at motorway kan passe bedre - der er det foreslått implisitt forbud for
> > moped, hest, sykkel og gående, mens for trunk er alt implisitt lov.
>
> Det er fullt lov med moped, hest, sykkel og til og med gående på både
> europaveger og riksveger dersom det ikkje står anna med skilt. Kvaliteten
> på vegane er også på linje med det som blir merka som "trunk" i resten av
> verden. Det er fremdeles mange riksvegar som ikkje har delt køyrebane og
> det er ikkje alle europavegar
> der to trailere kan passere uten å senke på farten.
>
> Det har vert diskutert før på lista om motortrafikkveg skal merkast med
> highway=trunk eller highway=motorway. Her er det berre lov med bil som på
> motorvegar. Konklusjonen før var at motortrafikkveg også skulle merkast med
> highway=trunk og også tilhøyrande access merker.
>
> Knut
>
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
> Enig/støtter opp i det Knut sier re: Europaveier.
>
> Dog, jeg kan ikke huske årsakene/argumentene for at motortrafikkveier ikke
> skulle merkes med highway=motorway? Var tanken da i forbindelse med f.eks.
> Europaveier som også er motortrafikkveier?
>
>
>
>
>
> Tanken bak er vel at motortrafikkveger ikke er fullverdige motorveger.
>
>
>
> Jeg er tilhenger av dagens tagging av motortrafikkveger:
>
>
>
> highway=trunk
>
> motorroad=yes
>
>
>
> --
>
> Tor
>
>
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150630/7343c2f1/attachment.htm 


More information about the kart mailing list