[NUUG kart] Elveg og highway=trunk

Tor torsm.news at gmail.com
Tue Jun 30 18:26:43 CEST 2015


> 30. juni 2015 kl. 18:05 skrev Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>:
> 
> Så highway=trunk kan brukes uavhengig av om det er motorvei (A/B) eller ikke, og motorvei A/B indikeres på en annen måte?

Motorveg (tidligere motorveg klasse A):
highway=motorway

Motortrafikkveg (tidligere motorveg klasse B):
highway=trunk
motorroad=yes

Andre europaveger og riksveger:
highway=trunk


More information about the kart mailing list