[NUUG kart] Elveg og highway=trunk

Hans Olav Skogstad hans-olav.skogstad at online.no
Tue Jun 30 23:28:41 CEST 2015


I grunn veldig enkelt.
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/No:Map_Features

Dvs.
Motorvei (tidl motorvei klasse A) highway = motorway
Ellers grønne veinummer (stamveier) ikke skiltet med 502 (E6, 25, 3 etc): 
highway = trunk
Skiltet vei med svart tekst på hvit bakgrunn: highway = primary
Uskiltet fylkesvei: highway = secondary


On Tue, 30 Jun 2015 17:57:37 +0200, Kristoffer Hagen 
<kristoffer_hh at live.no> wrote:

> Alle primære(skiltede) fylkesveier var frem til riksveireformen i 2010 
> riksveier og tagget med highway=primary. Samtidig var stamvegene tagget 
> med highway=trunk.
>
>
> Når de fleste riksveiene ble degradert til primære (skiltede) 
> fylkesveier, ble de som fortsatte å være riksveier endret til 
> highway=trunk.
>
>
> I følge definisjonen på wikien 
> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dtrunk> er 
> highway=trunk viktige veier som ikke er motorveier.
>
>
> Man kan i realiteten ikke sammenligne det norske veisystemet mot resten 
> av Europa.
>
> Norge har nest lavest befolkningstetthet i Europa og domineres 
> geografisk av Europas største fjellkjede.
>
>
>
> Kristoffer Hagen
>
>
> Fra: kart-bounces at nuug.no [mailto:kart-bounces at nuug.no] På vegne av Tor
> Sendt: 30. juni 2015 17:51
> Til: NUUGs kartliste
> Emne: Re: [NUUG kart] Elveg og highway=trunk
>
>
>
> 30. juni 2015 kl. 15:28 skrev Thor K. H. <nitrolinken at gmail.com 
> <mailto:nitrolinken at gmail.com> >:
>
>
> ​2015-06-30 15:24 GMT+02:00 Gnonthgol < <mailto:gnonthgol at gmail.com> 
> gnonthgol at gmail.com>:
>
> Den 30. juni 2015 15:12, Christer van der Meeren skreiv:
>> Under kommende import av Elveg tagges europaveg og riksveg med
>> highway=trunk. Hvorfor akkurat trunk? Jeg ser av denne siden
>> < 
>> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_tags_for_routing/Access-Restrictions#Norway> 
>> https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_tags_for_routing/Access-Restrictions#Norway>
>> at motorway kan passe bedre - der er det foreslått implisitt forbud for
>> moped, hest, sykkel og gående, mens for trunk er alt implisitt lov.
>
> Det er fullt lov med moped, hest, sykkel og til og med gående på både 
> europaveger og riksveger dersom det ikkje står anna med skilt. 
> Kvaliteten på vegane er også på linje med det som blir merka som "trunk" 
> i resten av verden. Det er fremdeles mange riksvegar som ikkje har delt 
> køyrebane og det er ikkje alle europavegar
> der to trailere kan passere uten å senke på farten.
>
> Det har vert diskutert før på lista om motortrafikkveg skal merkast med 
> highway=trunk eller highway=motorway. Her er det berre lov med bil som 
> på motorvegar. Konklusjonen før var at motortrafikkveg også skulle 
> merkast med highway=trunk og også tilhøyrande access merker.
>
> Knut
>
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> <mailto:kart at nuug.no> kart at nuug.no
> <http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart> 
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
> Enig/støtter opp i det Knut sier re: Europaveier.
>
> Dog, jeg kan ikke huske årsakene/argumentene for at motortrafikkveier 
> ikke skulle merkes med highway=motorway? Var tanken da i forbindelse med 
> f.eks. Europaveier som også er motortrafikkveier?
>
>
>
> Tanken bak er vel at motortrafikkveger ikke er fullverdige motorveger.
>
>
> Jeg er tilhenger av dagens tagging av motortrafikkveger:
>
>
> highway=trunk
>
> motorroad=yes
>
>


-- 
MVH
Hans Olav Skogstad


More information about the kart mailing list