[NUUG kart] Elveg og highway=trunk

Kristoffer Hagen kristoffer_hh at live.no
Tue Jun 30 18:55:50 CEST 2015


Alle motorveier (A) tagges med highway=motorway uavhengig av vegklassifisering. Dersom en primær fylkesvei (hvite skilt) er en motorvei skal den tagges som highway=motorway

Alle motortrafikkveier (B) tagges med highway=* og motorroad=yes
Dersom en primær fylkesvei (hvite skilt) er en motorvei skal den tagges som
highway=primary og motorroad=yes.
Rent teoretisk kan man møtte på highway=unclassified og motorroad=yes

Bortsett fra motorveier og motortrafikkveier er det bare veiklassifisering som avgjør taggingen.

Har jobbet en del med veinumre og klassifisering i Østfold og disse skal være i orden. Benyttet: https://no.wikipedia.org/wiki/Kategori:Fylkesveier_i_%C3%98stfold og søkte opp numrene i overpass-turbo.

Kristoffer Hagen

-----Opprinnelig melding-----
Fra: kart-bounces at nuug.no [mailto:kart-bounces at nuug.no] På vegne av Gnonthgol
Sendt: 30. juni 2015 18:46
Til: kart at nuug.no
Emne: Re: [NUUG kart] Elveg og highway=trunk

Den 30. juni 2015 18:34, Christer van der Meeren skreiv:
> Hvis det du sier er riktig, så må Elveg2osm oppdateres, for det er 
> ikke dette som gjøres nå, se 
> https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/Road_import_%28No
> rway%29#Data_Preparation

Eg er ikkje sikker på om vegklassen er inkludert i orginaldataa. Elveg2osm gjer ein kvalifisert gjetting basert på vegnummeret. Både europavegar og riksvegar kan vere motorvegar men det er ingen måte å finne det ut på. Det same problemet finst med skilta fylkesvegar. Heldigvis er det ikkje så mange motorvegar at det er eit problem, skilta/uskilta fylkesvegar er det litt vanskligare med, men det er enda ikkje utanfor rekkevidden av det ein håndfull frivillige kan fikse på ei helg.

KnutMore information about the kart mailing list