[NUUG kart] U+0027 vs. U+2019 (' vs. ’)

N/A N/A gazer2175 at hotmail.com
Mon Mar 30 21:06:12 CEST 2015


Ja, det kan du lure på.

Kartverket brukar vel U+0027 som vart til ' i OSM filene for adresser som eg brukte ved fyrste import i Oslo.
JOSM likte ikkje ' så det det vart eit eller anna feil teikn der. Eg retta så alle til ' som er enkelt tilgjengeleg på tastaturet.
Men så var det nokon som meinte at U+2019 var det rette å bruke.

> From: pere at hungry.com
> To: kart at nuug.no
> Date: Mon, 30 Mar 2015 20:50:26 +0200
> Subject: Re: [NUUG kart] U+0027 vs. U+2019 (' vs. ’)
> 
> 
> Unicode sier den ene er apostrof, den andre er et sistattegn?  Hva er
> opphavet til uenigheten?
> 
> <URL: http://www.fileformat.info/info/unicode/char/0027/index.htm >
> <URL: http://www.fileformat.info/info/unicode/char/2019/index.htm >
> 
> -- 
> Vennlig hilsen
> Petter Reinholdtsen
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
 		 	   		  
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150330/a21cc8bc/attachment.htm 


More information about the kart mailing list