[NUUG kart] U+0027 vs. U+2019 (' vs. ')

Karl Ove Hufthammer karl at huftis.org
Mon Mar 30 21:54:28 CEST 2015


On 30. mars 2015 20:50, Petter Reinholdtsen wrote:
> Unicode sier den ene er apostrof, den andre er et sistattegn?  Hva er
> opphavet til uenigheten?
>
> <URL:http://www.fileformat.info/info/unicode/char/0027/index.htm  >
> <URL:http://www.fileformat.info/info/unicode/char/2019/index.htm  >

Unicode seier slett ikkje noko slikt! Tvert imot seier Unicode om U+2019 
at «this is the preferred character to use for apostrophe» 
(http://unicode.org/charts/PDF/U2000.pdf). Du vart kanskje forvirra av 
namnet (Unicode-namn er gjerne misvisande)?

Opphavet er at i gamle teiknsett hadde ein veldig avgrensa mengd teikn 
tilgjengeleg (og mangla for eksempel æ, ø, å, «, », “, ” og ’). Det har 
ein ikkje lenger, og me kan bruka desse teikna utan problem. Då har har 
me teikn som " og ' ledige for bruk i programmering, og kan bruka 
korrekte teikn («», “”, ‘’) i tekst. Det var kortversjon.

-- 
Karl Ove Hufthammer


More information about the kart mailing list