[NUUG kart] U+0027 vs. U+2019 (' vs. ’)

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Mon Mar 30 21:13:21 CEST 2015


Jeg synes også vi kan bruke "tastatur-apostrofen", av ovennevnte grunner.

2015-03-30 20:40 GMT+02:00 N/A N/A <gazer2175 at hotmail.com>:

> Valet med å bruke U+2019 lagar problem i fleire navigasjons produkt.
> Teiknet finnest ikkje og då veit ikkje gps eller app korleis den skal tolke
> dette.
> Går heller ikkje an å søke fullstendig på gater med dette teiknet då det
> ikkje kan skrivast i GPS og apps.
> Ein ber og om masse feil matching med gater når folk som ikkje har peiling
> endrar på ting. Ikkje mange som veit korleis ein får fram ’ når den ikkje
> eksisterer på eit tastatur. Å bruke ' er mykje eklare og eit teikn alle kan
> finne. Folk flest veit ikkje forskjellen på dei to uansett.
>
> I OsmAnd er det dobbelt opp med same namn no. Veit ikkje om det er pga at
> OsmAnd berre byter ut U+2019 med U+0027, eller om det  er fordi gatene
> ikkje stemmer med nodane etter siste import/merge.
>
> Om ein absolutt skal bruke ’ så får dei som styrer med adressene også
> fikse på gatenamn slik at alt stemmer.
> Eg kjem i alle fall ikkje til å bruke tid på dette då eg meiner det er
> kompliserande og flisespikkeri.
> Sitje å taste ALT+0146 kvar gong er tungvint.
>
>
>
> > Date: Thu, 9 Oct 2014 17:09:06 +0200
> > From: ruben.undheim at gmail.com
> > To: kart at nuug.no
> > Subject: [NUUG kart] U+0027 vs. U+2019 (' vs. ’)
> >
> > Hei,
> >
> > Kanskje vi bør ta en avstemning her. Hvilket tegn skal vi bruke for
> > gatenavn med apostrof? U+0027 er enkel å finne på tastaturet nede til
> > venstre for enter-knappen. U+2019 er vanskelig å finne, men er den som
> > egentlig er riktig.
> >
> > Jeg holder med Karl Ove og stemmer på *U+2019*. Det er et begrenset
> > antall gater med apostrof, så det er egentlig ikke noe stort problem
> > at man ikke finner U+2019 så lett på tastaturet.
> >
> > Ruben
> > _______________________________________________
> > kart mailing list
> > kart at nuug.no
> > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150330/b039e167/attachment.htm 


More information about the kart mailing list