[NUUG kart] Åpne data, barnehager, import?

Tor torsm.news at gmail.com
Wed Nov 4 22:55:14 CET 2015


> 27. okt. 2015 kl. 22:53 skrev Øystein Bjørndal <obtitus at gmail.com>:
> 
> Da har det ligget en mail på import listen en stund:
> https://lists.openstreetmap.org/pipermail/imports/2015-October/004116.html
> uten at noen har reagert negativt, så da er det bare å gå ut å finne noen barnehager!

Importen (og det at ingen har hatt innvendinger) er nevnt i siste utgave av tyske Wochennotiz:
<http://blog.openstreetmap.de/blog/2015/10/wochennotiz-nr-275/>

«Øystein Bjørndal meldet einen geplanten Import von Kindergärten in Norwegen an. Bisher gibt es noch keine Diskussion dazu auf der Mailingliste. Die Nutzung des POI-Importer-Tools ist angemacht.»


More information about the kart mailing list