[NUUG kart] Database over setrer som er i drift.

Tor torsm.news at gmail.com
Sun Nov 8 10:24:58 CET 2015


I følge taginfo er det fire place=summer_montain_farm og 1617 historic=summer_mountain_farm. Siden det er du som har innført taggen, nesten alle steder den er brukt ligger i Norge og den eneste plassen taggen er dokumentert er på den norske wikien, så er det nok ikke noe i veien for å endre taggen.

Tor

> Den 11. okt. 2015 kl. 21.03 skrev Vidar Gundersen <vibrog+osm at gmail.com>:
> 
> Wow, har det et eget navn?!! Hva kaller de seterveiene sine der?
> Ser det er en forekomst av place=shieling.
> Jeg skifter gjerne historic=summer_mountain_farm til historic=shieling
> hvis det er enighet om det. Jeg innførte førstnevnte i mangel på
> kunnskap om noe bedre.
> 
> 
> 
> 2015-10-11 20:54 GMT+02:00 Tor <torsm.news at gmail.com>:
>> 
>>> 29. sep. 2015 kl. 11:50 skrev Håken Hveem <krbjhvee at online.no>:
>>> 
>>> Kog og landskap har en database over setrer som er i drift, er dette noe
>>> som egner seg for import til openstreetmap?
>>> Dataene kan lastes ned som sosi eller som shape.
>>> Databasen er her:
>>> http://www.skogoglandskap.no/kart/temakart_setreridrift/map_view
>> 
>> Det er absolutt data som kan være interessante å ha i OSM.
>> 
>> Det spørs dog om place=summer_mountain_farm (og historic=summer_mountain_farm), som vi dag bruker på seter, er den beste taggen. I utgangspunktet skal britisk engelsk brukes i taggene i OSM. Seterdrift har også vært vanlig i Skottland og Nord-England. Der heter det shieling: https://en.wikipedia.org/wiki/Shieling
>> 
>> --
>> Tor
>> _______________________________________________
>> kart mailing list
>> kart at nuug.no
>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


More information about the kart mailing list