[NUUG kart] Importere Bryggerier

Atle Frenvik Sveen atle at frenviksveen.net
Mon Nov 9 13:27:50 CET 2015


Ok, dette var visst ikke så lett som jeg trodde:

Ifølge TagFinder
(http://tagfinder.herokuapp.com/search?query=brewery&lang=en) kan
følgende tags være relevante

craft=brewery
building=brewery

Men, ifølge wiki
(http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:craft%3Dbrewery)

er craft=brewery
"A craft brewery is a small, independent establishment that makes beer
by traditional methods.

Som i og for seg er en håpløs definisjon.. Men, det betyr jo at man ikke
kan tagge f.eks ringnes med craft=brewery, men må bruke 

building=brewery 
man_made=works 

for disse.

For "craft breweries" (la oss bruke Austmann som eksempel) vil man da
kanskje bruke
building=brewery
microbrewery=yes

Men, da skjønner jeg ikke poenget med craft=brewery


I tillegg har du tilfellet Trondheim mikrobryggeri. Dette er tagget som
"pub" i dag, noe som stemmer, men de brygger jo også øl. Ifølge wiki:

microbrewery=yes to indicate that a restaurant or pub is a brewpub.

Ok, men så ser man på Amundsen bryggeri og spiseri, det har
craft_beer=yes, en tag jeg ikke finner så mange andre steder.

Det jeg savner er en tag som identifiserer "her brygges det øl", ikke ei
suppe av tagger for hva som er "craft brewey" og ikke og hvilke
bryggeriers øl som selges hvor (noe jeg tror er fåfengt å holde rede på
i OSM uansett).

Dog, dette er kanskje et mer internasjonalt spørsmål enn norsk, men jeg
har fått med meg at det har vært mye meninger om tagger før, og jeg
innser at jeg ikke er noen ekspert på OSM-tagging.

-a
 

-- 
  Atle Frenvik Sveen
  atle at frenviksveen.net
  45278689
  atlefren.net

On Mon, Nov 9, 2015, at 01:12 PM, Atle Frenvik Sveen wrote:
> Hei!
> 
> Jeg la for en stund siden ut denne:
> https://github.com/atlefren/norwegian-breweries/ som er en relativt
> oppdatert oversikt over norske bryggerier med adresser. Jeg har hentet
> denne fra http://olportalen.no/bryggerikart/, men har ikke sjekket med
> opphavspersonen om tillatelse til bruk av dataene. Det regner jeg med at
> går i orden uansett, men har tenkt å sjekke opp dette hvis jeg får noen
> positive svar her.
> 
> 
> Spørsmålet er, jeg har funnet at taggen craft=brewery brukes på OSM
> internasjonalt, men det ligger bare 2 noder med denne taggen i Norge.
> Det synes jeg man burde gjøre noe med!
> 
> Jeg tenker å ta utgangspunkt i nevnte geojson-fil og prøve meg på å lage
> en automatisk import. Dog: jeg er litt i tvil på følgende: Det  virker
> på meg som om OSM har nesten alle adresser i Norge som noder nå, men er
> det kosher å legge nye tagger på en adresse, eller burde man opprette en
> ny node for et bryggeri? Jeg testet sistnevnte manuelt her (basert på
> "lokal kunnskap"): https://www.openstreetmap.org/changeset/35190183
> 
> Er dette rette måten å legge inn et bryggeri der det ikke allerede er
> registrert f.eks en bryggeripub? Sistnevnte har jeg gjort her:
> https://www.openstreetmap.org/changeset/35190336
> 
> 
> Tar gjerne alle innspill som måtte finnes om dette! Og, om noen har noe
> kode for å kjøre en slik automatisk import av "smådata" tar jeg gjerne
> imot innspill der også.
> 
> -atle
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


More information about the kart mailing list