[NUUG kart] Debatt: Inntegning av skog

Sandor Seres sandors39 at gmail.com
Sun Nov 15 11:04:41 CET 2015


En mening fra en Planet-vektor-map-maker side.
En slik oppstykking av skogarealer (eksisterende eller nye) med striper imellom er aldeles feil både formælt og essensielt.
Derfor jeg fullstendig støtter Vidars ønske/forslag fo revesering.
Noen få argumenter (fra mange) i stikkord:
-Ved siden av at det er mange geometriske fei, opplasting av lokalspesifik data/format på OSM er en slags forurensning av kildedata (selv on OSM sier ikke eksplisitt - forbudt). 
-OSM servere er donerte med begrenset kapasitet og ytelse. Opplasting av unødvendige data, data av interesse for en forsvinnende mengde av brukere, opptar kapasitet for viktigere data. Med sterkere ord vi kaller dette for em slags vandalisme.
-Oppstykking av en areal med areal-striper forutsetter at i stripene skal komme et nytt areal objekt fra en annen geoobjekt klasse. Dersom dette mangler, eller i stripene kommer linje-onjekter (veier, ledninger osv.) dette blir da direkte logiske feil. Linjeobjekter i kartografi vises/rendres over allerede eksisterende bakgrunnen med predefinerte stiler og farger.
-I vektor map-making skalering av arealer og linjeobjekter utføres på radikalt forskellige måter. Som regel, arealer skaleres isometrisk mens linjeobjekter ikke-isometrisk. Så, dersom oppstykkingen er begrunnet med veier, ledninger osv. da dette fører til presentasjons/renderings "mismatch". Som regel, linjeobjektenes bredde skaleres saktere/mindre enn lengde.
-Dersom stripenes bredde er noen få meter, disse forsvinner i kartvisning veldig fort (se på en bredde av 10m i 1:20000 skala eller mindre og på skjerm av 96dpi). Så, dette blir bare en unødvendig/redundant plage i data generalisering, tiling, rendering osv.
-Dersom oppstykkingen foregår med poly-linje (som er da felles grense segment mellom to areal objekter) da dette er helt greit og mye brukt i areal opplastinger. Avanserte vektor map-makers ska uansett rekonstruere store unike areal presentasjoner (multipoligon relasjoner) som nøye reflekterer de naturlige objektene (i denne tilfellen - skog områder).
Mvh. Sandor.

-----Original Message-----
From: kart-bounces at nuug.no [mailto:kart-bounces at nuug.no] On Behalf Of Vidar Gundersen
Sent: 13 November 2015 08:47
To: kart at nuug.no
Subject: [NUUG kart] Debatt: Inntegning av skog

Hei,
Jeg har lagt merke til at flere i det siste har begynt å stykke opp de store skogpolygonene og blant annet frilagt skog langs bilveier, for eksempel i Nordmarka.

1. Jeg er ikke sikker på om det er riktig representasjon av skog: Hvor bred skal en vei med veigrøfter være før det er naturlig å si at det er et åpent område?

2. Det er bortkastet tid, spesielt på nåværende tidspunkt som det mangler mange bilveier, dyrket mark, bygninger, osv i de samme områdene.

Det er noe av det som er gjort i Nordmarka som jeg er såpass uenig i at jeg har lyst til å reversere det igjen.

Hva synes dere?
_______________________________________________
kart mailing list
kart at nuug.no
http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kartMore information about the kart mailing list