[NUUG kart] Fjorder

Helge Hafting helge.hafting at ntnu.no
Tue Apr 5 17:31:35 CEST 2016Den 21. jan. 2016 13:23, skrev Bernt M. Johnsen:
[...]
>
> Trondheimsfjorden får man spørre en geolog om mens Oslofjorden og 
> Limfjorden er ikke fjorder i denne betydningen av ordet. Areal vs. 
> linje vs. punkt har jeg ikke noen sterke meninger om.
>
> Å legge til grunn det norske/skandinaviske ordet "fjord" mener jeg gir 
> lite mening i og med at det brukes om flere ting. I tillegg til 
> fjordene som strengt tatt ikke er fjorder ihht. definisjonen ovenfor 
> (Oslofjorden, Varangerfjorden) har man ting som nordmenn flest neppe 
> forbinder med substantivet "fjord" (Trænfjorden, Tyrifjorden). En 
> grenseoppgang som gir mening internasjonalt vil da bli vanskelig.
>

Oslofjorden heter Oslofjorden, så selvfølgelig skal det stå 
"Oslofjorden" på kartet. Tilsvarende for Limfjorden. Navnene er 
tradisjonelle, selv om de vitenskapelig sett er feil. (Tilsvarende er 
Flatåstoppen dobbelt feil; en ås kan ikke være flat, og om den nå er 
flat, kan den ikke ha en topp. Men den heter nå det likevel…)

Vil man ha alt i rett kategori, kan man jo lage egne opplegg for "bukt", 
"sund" og "fjord". Dermed kan kan alle sjø-navn settes "vitenskapelig 
korrekt". Om det er nødvendig, er en annen sak; holder det med et 
opplegg for å sette navn på et "vannområde"? Kan forskjellen på "fjord" 
og "bukt" brukes til noe fornuftig, all den tid navnet er noe på "fjord" 
uansett?

Jeg har mest tro på å bruke arealer. Kystlinjen er der allerede, så det 
er bare å bruke de eksisterende nodene. Med et areal kan brukeren få 
rett navn på vannet uansett hvor mye de zoomer inn på avkroker som bare 
har en liten del av hele fjorden.

Helge Hafting


More information about the kart mailing list