[NUUG kart] Fjorder

Bernt M. Johnsen berntm at gmail.com
Wed Apr 6 12:50:45 CEST 2016


2016-04-05 17:31 GMT+02:00 Helge Hafting <helge.hafting at ntnu.no>:

> Den 21. jan. 2016 13:23, skrev Bernt M. Johnsen:
> [...]
> >
> > Trondheimsfjorden får man spørre en geolog om mens Oslofjorden og
> > Limfjorden er ikke fjorder i denne betydningen av ordet. Areal vs.
> > linje vs. punkt har jeg ikke noen sterke meninger om.
> >
> > Å legge til grunn det norske/skandinaviske ordet "fjord" mener jeg gir
> > lite mening i og med at det brukes om flere ting. I tillegg til
> > fjordene som strengt tatt ikke er fjorder ihht. definisjonen ovenfor
> > (Oslofjorden, Varangerfjorden) har man ting som nordmenn flest neppe
> > forbinder med substantivet "fjord" (Trænfjorden, Tyrifjorden). En
> > grenseoppgang som gir mening internasjonalt vil da bli vanskelig.
> >
>
> Oslofjorden heter Oslofjorden, så selvfølgelig skal det stå
> "Oslofjorden" på kartet. Tilsvarende for Limfjorden. Navnene er
> tradisjonelle, selv om de vitenskapelig sett er feil. (Tilsvarende er
> Flatåstoppen dobbelt feil; en ås kan ikke være flat, og om den nå er
> flat, kan den ikke ha en topp. Men den heter nå det likevel…)
>

For all del. Jeg snakker om TAGGING av fjorder som f.eks. natural=fjord
eller bay=fjord eller noe slikt, ikke om NAVNING av objekter.

Tyrifjorden og Randsfjorden har selvfølgelig de navnene de har, men de er
og blir innsjøer på linje med Mjøsa, ikke fjorder.

-- 
Bernt Marius Johnsen
https:// <https://sites.google.com/site/qajaqtreff/>qajaqtreff.wordpress.com
"Melius vivit qui remigat"
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20160406/89cca34e/attachment.htm 


More information about the kart mailing list