[NUUG kart] Oppdaterte Elveg-data

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Sun Jan 3 07:23:49 CET 2016


Jeg har lagt ut siste versjon av Elveg-data (basert på data fra 2015-11-25)
på

https://drive.google.com/folderview?id=0BwxPkSBawddGblVIdFFGWHVuTXc&usp=sharing#list

Nytt denne gangen er at den setter maxspeed:forward og maxspeed:backward
dere disse åpenbart er forskjellige. Takk til Christer van der Meeren for å
ha tipset om dette. I prinsippet kan fartsgrenser og høydebegrensninger i
Elveg ligge inne per kjørefelt, men i praksis ser det ut som om de fleste
stedene hvor fartsspesifikasjonen er for noe annet enn alle felt eller ett
av felt av en to-felts toveiskjørt vei, er det dataene som er feil.

Jeg har oppdatert lenkene på wiki-siden
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/Road_import_(Norway)

Geir Ove
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20160103/7a097b97/attachment.html 


More information about the kart mailing list