[NUUG kart] Tagging av highway: Vegvesenet innfører Funksjonell vegklasse for navigasjonsleverandører.

Svein Olav svein.olav at lyslid.no
Mon Jan 4 21:47:57 CET 2016


Det er vesentlig forskjell mellom vegvesenets (NVDB) og OpenStreetMap 
sin klassifisering av veger.
Vegvesenets klassifisering til nå har vært basert på veiens eier og den 
som betaler for vedlikehold.
OSM klassifiserer veier etter veiens formål og funksjon.

OSM er et kart fokusert på Street. Det er et veikart for navigasjon. 
NVDB er ikke det. Vegvesenet har innsett at det er behov for 
klassifisering av vegnettet som tjener leverandører av 
navigasjonspakker. De har derfor innført Funksjonell Vegklasse.

OpenStreetMap Norge har (etter min mening) misbrukt vegvesenets gamle 
klassifisering for å gjøre importen fra NVDB enklere å programmere. På 
mailing listen har jeg sett at det anbefales at alle europaveier i norge 
tagges med highway=motorway. For eksemper E6 nord for Trøndelag og E134 
vest for Drammen kan på ingen måte kalles motorvei.

Stamveier. Disse eksistere kanskje ikke lenger. Allikevel har IKKE alle 
riksveier grønne veinummerskilt. Det er riksveier med grønne skilt og 
europaveier med Exxx nummer på grønne skilt som har stamveifunksjon.  
Andre riksveier med hvite skilt bør tagges anderledes i en lavere klasse.

Det er etter min vurdering viktig å benytte den engelske definisjonene 
på highway=* taggene. Husk at hva vi kaller byer i Norge ikke ville bli 
kalt byer internasjonalt. Ha dette i minnet når man leser den engelske 
teksten.

Se forslaget til Funksjonelle vegklasser her:
https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/hva:(~(id:821,filter:(~),farge:0,category:(type:'enum,id:9338)))

Det kan være mye mangler i kommunale / private veier. Vegvesenet retter 
aldri disse dataene, og kommunene har veldig varierende rutiner for 
innmelding til NVDB. I tillegg er ikke motorveier skilt ut.

Kommunene har dette på høring. Her er beskrivelsen på klassene og 
betingelsene. Dette likner mye på OSM sine betingelser. Høringsbrevet 
kan du lese her:
http://www.tinn-kommune.com/Veiledning/FunksjonellVegklasse.pdf

Mitt forslag til tagging er følgende:

Funksjonell vegklasse 	Veger 	Tagging 	Justert etter regler i OSM
0 	Motorveg, Europaveger 
highway=motorway<http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dmotorway> 
	Motorveg
1 	Resten av riksvegene med vegnr < 3 siffer 	highway=trunk 
<http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dtrunk> 	Stamveg og 
europaveg. Riksveger < 3 siffer
2 	Riksveger med 3 siffer 	highway=primary 
<http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dprimary> 	
3 	Primære fylkesveger 	highway=secondary 
<http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dsecondary> 	
4 	Sekundære fylkesveger 	highway=tertiary 
<http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dtertiary> 	
5 	Øvrig fylkesveger 	highway=unclassified 
<http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dunclassified> 	
6 	Kommunale veger 	highway=residential 
<http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dresidential> 	
7 	Private veger 	highway=service 
<http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dservice> 	
8 	Skogsbilveger 	highway=tracktracktype=grade1 
<http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dtrack> 	 (må sjekke om 
grade1 inngår i navigasjon)
9 	Private / skogsveger uten vedlikehold
	highway=tracktracktype=grade3
<http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dtrack> 	 (på 
landsbasis kun 322 stk)


I tillegg kommer alle slags highway=track som det ikke skal navigeres etter.

Av hensyn til OSM sin opprinnelige tiltenkte bruk som navigasjonskart, 
foreslår jeg at norsk Wiki korrigeres etter dette.

Svein Olav Hagen
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20160104/9abaa97a/attachment.htm 


More information about the kart mailing list