[NUUG kart] Er unik veiklassifisering OSMs fortrinn? (Was: Tagging av highway: Vegvesenet innfører Funksjonell vegklasse for navigasjonsleverandører.)

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Fri Jan 8 10:53:19 CET 2016


[Svein Olav]
> Problemet er jo at om OSM skal bruke same system som andre så kan ein
> like godt droppe å bruke OSM data i GPS.

Kan du forklare dette utsagnet litt nærmere?  Det ga ikke mening for
meg.

For min del er fordelen med OSM at det ikke er noen bruksbegresninger på
datasettet, en kan bruke og endre det uten å måtte spørre noen om lov
først.  Det har aldri slått meg som en fordel at OSM ikke bruker samme
veiklassifisering som andre kartprodusente, så jeg ble oppriktig
forvirret over din kommentar og lurer på om du kan forklare nærmere
hvorfor en like godt kan droppe å bruke OSM-data i GPS-en si hvis OSM
bruker samme veiklassifisering som andre?

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list