[NUUG kart] Er unik veiklassifisering OSMs fortrinn? (Was: Tagging av highway: Vegvesenet innfører Funksjonell vegklasse for navigasjonsleverandører.)

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Fri Jan 8 11:01:47 CET 2016


Ja, jeg lurer også litt på dette. Hovedpoenget med OSM er vel åpenheten
både i bruk og redigering/forbedring, ikke nødvendigvis hvor mye OSM
skiller seg fra andre karttjenester. Jeg er enig i at en ikke ukritisk bør
foreta en "dum" import av data uten å nøye ha tenkt gjennom hva det
tilfører eller evt. trekker fra OSM, men jeg ser ikke unikhet i dataene som
et poeng i seg selv. OSM skal beskrive ulike aspekter ved verden, på samme
måte som andre lignende tjenester, og det kan godt hende at andre tjenester
har noen veldig gode poeng/metoder/klassifiseringer som OSM også med fordel
kan bruke.

2016-01-08 10:53 GMT+01:00 Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>:

> [Svein Olav]
> > Problemet er jo at om OSM skal bruke same system som andre så kan ein
> > like godt droppe å bruke OSM data i GPS.
>
> Kan du forklare dette utsagnet litt nærmere?  Det ga ikke mening for
> meg.
>
> For min del er fordelen med OSM at det ikke er noen bruksbegresninger på
> datasettet, en kan bruke og endre det uten å måtte spørre noen om lov
> først.  Det har aldri slått meg som en fordel at OSM ikke bruker samme
> veiklassifisering som andre kartprodusente, så jeg ble oppriktig
> forvirret over din kommentar og lurer på om du kan forklare nærmere
> hvorfor en like godt kan droppe å bruke OSM-data i GPS-en si hvis OSM
> bruker samme veiklassifisering som andre?
>
> --
> Vennlig hilsen
> Petter Reinholdtsen
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20160108/0a47c316/attachment.htm 


More information about the kart mailing list