[NUUG kart] Fjorder

Bernt M. Johnsen berntm at gmail.com
Thu Jan 21 13:23:57 CET 2016


Hei,

2016-01-15 22:29 GMT+01:00 Anders Fougner <anders.fougner at gmail.com>:

> Jeg klarer imidlertid ikke å forstå hva du egentlig mener om saken - du
> stiller jo egentlig bare mange spørsmål. Så la meg spørre videre:
> Hvordan synes du at Sunndalsfjorden, Eresfjord, Hardangerfjorden og
> Trondheimsfjorden bør tegnes inn og navngis i OSM? Og hvorfor?
>

Utgangspunktet mitt er vel egentlig å prøve å få det informativt for
brukere fra alle land. Slik at hvis man legger den faglige (og
internasjonale) betegnelsen "fjord" til grunn vil Sunndalsfjorden,
Hardangerfjorden og Eresfjorden være opplagte kandidater (pirk: Eresfjord
er et sted innerst i Eresfjorden :-) ), sammen med f.eks. Milford Sound på
New Zealand, Scoresbury Sound på Grønland og Baie de Reqcues på Kerguelen.

Trondheimsfjorden får man spørre en geolog om mens Oslofjorden og
Limfjorden er ikke fjorder i denne betydningen av ordet. Areal vs. linje
vs. punkt har jeg ikke noen sterke meninger om.

Å legge til grunn det norske/skandinaviske ordet "fjord" mener jeg gir lite
mening i og med at det brukes om flere ting. I tillegg til fjordene som
strengt tatt ikke er fjorder ihht. definisjonen ovenfor (Oslofjorden,
Varangerfjorden) har man ting som nordmenn flest neppe forbinder med
substantivet "fjord" (Trænfjorden, Tyrifjorden). En grenseoppgang som gir
mening internasjonalt vil da bli vanskelig.
-- 
Bernt Marius Johnsen
https:// <https://sites.google.com/site/qajaqtreff/>qajaqtreff.wordpress.com
"Melius vivit qui remigat"
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20160121/102e391f/attachment.htm 


More information about the kart mailing list