[NUUG kart] Fjorder

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Sat Jan 16 15:09:06 CET 2016


Beklager, en litt uheldig formulering fra min side. "Heller mot" betyr "jeg
tror jeg støtter dette". Altså er jeg FOR å bruke areal. :)

2016-01-16 14:57 GMT+01:00 Edward Welbourne <eddy at chaos.org.uk>:

> > Personlig heller jeg mot at areal brukes, for da kan man få et slikt
> > resultat: https://www.openstreetmap.org/way/34584780
>
> Kan du si hva er problemet med det ?
>
> Set seer ute helt riktigt at vannet - et areal på kartet - er definitivt
> i et fjord.  (A glacial valley without water at the bottom - preferrably
> sea - isn't a fjord.)  Helt sikkert snakker man også om fjord some areal
> med landet rundt inkludert, men vannet selv er delen av sjøet som er
> fjorden.  I like måte kan jeg tenke å bruke kystlinje til en "bay", med
> et (meget arbitrært) linje is sjøet mellom endene til å merke some et
> bukt.  Å merke det some et (helt arbitrært) punkt noen sted ute is sjøet
> hjelper meg ikke i det hele etat å vite om et del av sjøet, kystlinjet
> eller landet i nærheten er et del av buktet.  En linje ute i midten av
> sjøet er bare lite bedre.
>
>         Eddy.
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20160116/aef38410/attachment.htm 


More information about the kart mailing list