[NUUG kart] Invitasjon til kartdugnad for å gjøre reiser med kollektivtrafikk mer tilgjengelig

Rudolf Maurer ruma at lyse.net
Mon Jul 18 22:16:05 CEST 2016


Hei,

håper på noen kjappe innspill:

Sa på listen at 16_11024705 var ikke ennå unnagjort (i hvert fall for 
noen dager siden).

Nå ligger denne ferjekaien på Ådnøy
http://www.openstreetmap.org/?mlat=58.9175&mlon=5.9902#map=13/58.9175/5.9902&layers=T

Det går båt dit etter info fra Kolumbus sin reiseplanlegger.

Nå  virker ikke bing-flybildene veldig greie til å kunne lage noen vei 
fra kaien, mens norgeskart.no har vei der. Kanskje best å dra med GPS? 
(Hvem låner kajakk til meg ;-) ?)

Er det slik at en sånn enkeltobjekt kan hentes fra kartverkets frigitte 
data?

Finnes det en kokebok/wiki-side om framgangsmåten?

Takker
Rudy

On 26.05.2016 14:26, Arne Seime wrote:
> Hei,
>
>
>
> Jeg jobber som løsningsarkitekt i prosjektet ”Nasjonal Reiseplanlegger”
> hvis ultimate mål er å øke kollektivandelen blant reisende i Norge. Se
> her for bakgrunnsinformasjon:
> http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/n-reise-app-skal-dekke-hele-Norge-8043121.html
> og http://www.nasjonalreiseplanlegger.com/. Prosjektet er offentlig
> finansiert over statsbudsjettet. En stor del av prosjektet er å
> standardisere innsamling av rutedata og sanntidsdata slik at vi og andre
> kan benytte dette, i tillegg til å tilby en landsdekkende
> reiseplanlegger som inkluderer alle modaliteter (buss, tog, gange,
> bysykkel, egen sykkel, fly, båt osv).
>
>
>
> Vi benytter åpne data og åpen kildekode til alt, inkludert programmer og
> rammeverk vi benytter. Utvikling vi gjør i prosjektet vil fortløpende
> bli publisert på github slik at andre regioner og land (og hvermansen)
> kan benytte dette hvis man ønsker å lage sin egen
> reiseplanleggertjeneste. Vi har samarbeid med flere land og myndigheter
> på software-siden.
>
>
>
> Vi har valgt å benytte OSM som kartgrunnlag for beregning av gang- og
> sykkelveier – primært til og fra holdeplasser. OSM har meget detaljerte
> data for bynære områder, inkludert uoffisielle stier og veier som folk
> kan benytte, men som ikke finnes på offentlige kart. Dog finnes det en
> del områder i litt landlige strøk der OSM ikke har kartdata i det hele
> tatt, men der det finnes kart hos kartverket, NVDB og andre kommersielle
> tjenester.
>
>
>
> En testversjon av løsningen finnes her; http://test.rutebanken.org/ .
> Merk at selve rutedataene er av svært varierende karakter så langt, men
> vi jobber med å løse opp i dette fortløpende.
>
>
>
> Så til saken: Vi har pt. detektert litt over 1300 holdeplasser i Norge
> der det går kollektivtrafikk, men som ikke har noen tilknytning til vei.
> Noen stikkprøver har vist at dette ofte er mindre øyer eller innerst i
> en fjordtarm, skog eller dal. Uten tilknytning til noen form for vei
> eller sti er da holdeplassen ”ubrukelig” sett med reiseplanleggerens øyne.
>
>
>
> Er det noen som kan og ønsker å bidra til å få importert eller tegnet
> opp manglende veier rundt disse holdeplassene?
>
>
>
> MVH
>
> Arne Seime
>
>
>
> making data fly.
>
> *Arne Seime* | Senior consultant & developer
> greenbird Integration Technology AS
> +47 99574896 | arne.seime at greenbird.com | www.greenbird.com* *More information about the kart mailing list