[NUUG kart] Invitasjon til kartdugnad for å gjøre reiser med kollektivtrafikk mer tilgjengelig

Øystein Bjørndal obtitus at gmail.com
Mon Jul 18 22:32:41 CEST 2016


Hei, det er elveg dataene du er ute etter. Guide er her:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/Road_import_(Norway)#Data_merge_workflow
Du finner Sandnes her:
https://drive.google.com/folderview?id=0BwxPkSBawddGSTJEelhyT28zOHM&usp=sharing&tid=0BwxPkSBawddGN0hUeUZtLUctUW8#list
Ser det ligger noen veistumper på Ådnøy, copier gjerne disse inn, men husk å bytt ut (ihvertfall) highway=road, med noe mere egnet. 

Det er sikkert noen som blir gretne hvis du ikke importerer hele kommunen, men jeg ser ikke problemet med å ta små biter.
-- 
Øystein Bjørndal
> On 18 Jul 2016, at 22:16, Rudolf Maurer <ruma at lyse.net> wrote:
> 
> Hei,
> 
> håper på noen kjappe innspill:
> 
> Sa på listen at 16_11024705 var ikke ennå unnagjort (i hvert fall for 
> noen dager siden).
> 
> Nå ligger denne ferjekaien på Ådnøy
> http://www.openstreetmap.org/?mlat=58.9175&mlon=5.9902#map=13/58.9175/5.9902&layers=T
> 
> Det går båt dit etter info fra Kolumbus sin reiseplanlegger.
> 
> Nå  virker ikke bing-flybildene veldig greie til å kunne lage noen vei 
> fra kaien, mens norgeskart.no har vei der. Kanskje best å dra med GPS? 
> (Hvem låner kajakk til meg ;-) ?)
> 
> Er det slik at en sånn enkeltobjekt kan hentes fra kartverkets frigitte 
> data?
> 
> Finnes det en kokebok/wiki-side om framgangsmåten?
> 
> Takker
> Rudy
> 
> On 26.05.2016 14:26, Arne Seime wrote:
>> Hei,
>> 
>> 
>> 
>> Jeg jobber som løsningsarkitekt i prosjektet ”Nasjonal Reiseplanlegger”
>> hvis ultimate mål er å øke kollektivandelen blant reisende i Norge. Se
>> her for bakgrunnsinformasjon:
>> http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/n-reise-app-skal-dekke-hele-Norge-8043121.html
>> og http://www.nasjonalreiseplanlegger.com/. Prosjektet er offentlig
>> finansiert over statsbudsjettet. En stor del av prosjektet er å
>> standardisere innsamling av rutedata og sanntidsdata slik at vi og andre
>> kan benytte dette, i tillegg til å tilby en landsdekkende
>> reiseplanlegger som inkluderer alle modaliteter (buss, tog, gange,
>> bysykkel, egen sykkel, fly, båt osv).
>> 
>> 
>> 
>> Vi benytter åpne data og åpen kildekode til alt, inkludert programmer og
>> rammeverk vi benytter. Utvikling vi gjør i prosjektet vil fortløpende
>> bli publisert på github slik at andre regioner og land (og hvermansen)
>> kan benytte dette hvis man ønsker å lage sin egen
>> reiseplanleggertjeneste. Vi har samarbeid med flere land og myndigheter
>> på software-siden.
>> 
>> 
>> 
>> Vi har valgt å benytte OSM som kartgrunnlag for beregning av gang- og
>> sykkelveier – primært til og fra holdeplasser. OSM har meget detaljerte
>> data for bynære områder, inkludert uoffisielle stier og veier som folk
>> kan benytte, men som ikke finnes på offentlige kart. Dog finnes det en
>> del områder i litt landlige strøk der OSM ikke har kartdata i det hele
>> tatt, men der det finnes kart hos kartverket, NVDB og andre kommersielle
>> tjenester.
>> 
>> 
>> 
>> En testversjon av løsningen finnes her; http://test.rutebanken.org/ .
>> Merk at selve rutedataene er av svært varierende karakter så langt, men
>> vi jobber med å løse opp i dette fortløpende.
>> 
>> 
>> 
>> Så til saken: Vi har pt. detektert litt over 1300 holdeplasser i Norge
>> der det går kollektivtrafikk, men som ikke har noen tilknytning til vei.
>> Noen stikkprøver har vist at dette ofte er mindre øyer eller innerst i
>> en fjordtarm, skog eller dal. Uten tilknytning til noen form for vei
>> eller sti er da holdeplassen ”ubrukelig” sett med reiseplanleggerens øyne.
>> 
>> 
>> 
>> Er det noen som kan og ønsker å bidra til å få importert eller tegnet
>> opp manglende veier rundt disse holdeplassene?
>> 
>> 
>> 
>> MVH
>> 
>> Arne Seime
>> 
>> 
>> 
>> making data fly.
>> 
>> *Arne Seime* | Senior consultant & developer
>> greenbird Integration Technology AS
>> +47 99574896 | arne.seime at greenbird.com | www.greenbird.com* *
> 
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
More information about the kart mailing list