[NUUG kart] Invitasjon til kartdugnad for å gjøre reiser med kollektivtrafikk mer tilgjengelig

Iván Sánchez Ortega ivan at sanchezortega.es
Thu May 26 15:14:19 CEST 2016


El Jueves 26. mayo 2016 12.26.25 Arne Seime escribió:
> Så til saken: Vi har pt. detektert litt over 1300 holdeplasser i Norge der
> det går kollektivtrafikk, men som ikke har noen tilknytning til vei. Noen
> stikkprøver har vist at dette ofte er mindre øyer eller innerst i en
> fjordtarm, skog eller dal. Uten tilknytning til noen form for vei eller sti
> er da holdeplassen ”ubrukelig” sett med reiseplanleggerens øyne.

(Unnskyld for engelsk)

So there is some data that is wrong, and the reiseplanlegger algorithm will 
give you a list of which pieces of data are wrong.

Have you thought of making a maproulette challenge[1] for this? Sounds like a 
very good fit for the problem at hand.


[1] https://gist.github.com/mvexel/b5ad1cb0c91ac245ea3f

-- 
Iván Sánchez Ortega <ivan at sanchezortega.es> <ivan at geonerd.org> 
<ivan at mazemap.no>


More information about the kart mailing list