[NUUG kart] Invitasjon til kartdugnad for å gjøre reiser med kollektivtrafikk mer tilgjengelig

Øystein Bjørndal obtitus at gmail.com
Thu May 26 15:34:32 CEST 2016


Hei, som du ser er det interesse for å bidra, det er vel først og fremst en fortgang i:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/Road_import_(Norway)
som er mest interessant for dere.

Jeg vet ikke hvor mye det hjelper, men man kan titte på:
https://github.com/mharnold/spiderosm
hvis man får trang til å prøve å sammenligne osm-data og kartverk-data...
-- 
Øystein Bjørndal

> On 26 May 2016, at 14:26, Arne Seime <arne.seime at greenbird.com> wrote:
> 
> Hei,
>  
> Jeg jobber som løsningsarkitekt i prosjektet ”Nasjonal Reiseplanlegger” hvis ultimate mål er å øke kollektivandelen blant reisende i Norge. Se her for bakgrunnsinformasjon: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/n-reise-app-skal-dekke-hele-Norge-8043121.html og http://www.nasjonalreiseplanlegger.com/. Prosjektet er offentlig finansiert over statsbudsjettet. En stor del av prosjektet er å standardisere innsamling av rutedata og sanntidsdata slik at vi og andre kan benytte dette, i tillegg til å tilby en landsdekkende reiseplanlegger som inkluderer alle modaliteter (buss, tog, gange, bysykkel, egen sykkel, fly, båt osv).
>  
> Vi benytter åpne data og åpen kildekode til alt, inkludert programmer og rammeverk vi benytter. Utvikling vi gjør i prosjektet vil fortløpende bli publisert på github slik at andre regioner og land (og hvermansen) kan benytte dette hvis man ønsker å lage sin egen reiseplanleggertjeneste. Vi har samarbeid med flere land og myndigheter på software-siden.
>  
> Vi har valgt å benytte OSM som kartgrunnlag for beregning av gang- og sykkelveier – primært til og fra holdeplasser. OSM har meget detaljerte data for bynære områder, inkludert uoffisielle stier og veier som folk kan benytte, men som ikke finnes på offentlige kart. Dog finnes det en del områder i litt landlige strøk der OSM ikke har kartdata i det hele tatt, men der det finnes kart hos kartverket, NVDB og andre kommersielle tjenester.
>  
> En testversjon av løsningen finnes her; http://test.rutebanken.org/ . Merk at selve rutedataene er av svært varierende karakter så langt, men vi jobber med å løse opp i dette fortløpende.
>  
> Så til saken: Vi har pt. detektert litt over 1300 holdeplasser i Norge der det går kollektivtrafikk, men som ikke har noen tilknytning til vei. Noen stikkprøver har vist at dette ofte er mindre øyer eller innerst i en fjordtarm, skog eller dal. Uten tilknytning til noen form for vei eller sti er da holdeplassen ”ubrukelig” sett med reiseplanleggerens øyne.
>  
> Er det noen som kan og ønsker å bidra til å få importert eller tegnet opp manglende veier rundt disse holdeplassene?
>  
> MVH
> Arne Seime
>  
> making data fly.
> 
> Arne Seime | Senior consultant & developer
> greenbird Integration Technology AS
> +47 99574896 | arne.seime at greenbird.com | www.greenbird.com 
>  
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
More information about the kart mailing list