[NUUG kart] Invitasjon til kartdugnad for å gjøre reiser med kollektivtrafikk mer tilgjengelig

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Fri May 27 13:53:22 CEST 2016


[Arne Seime]
> Hei, en del av prosjektet vårt er å etablere et nasjonalt og offisielt
> holdeplassregister som da vil inneholde alle detaljer om en
> holdeplass, inkludert nøyaktig hvor kjøretøy kan stoppe, navn,
> utrustning etc. Når vi har fått populert opp dette og kvalitetssikret
> det ønsker vi naturligvis at disse dataene kan importeres til OSM. De
> samme data vil også fortløpende synces til NVDB.

Det høres bra ut.  Hva vil dere bruke som stabil ID for disse
holdeplassene?  En slik ID vil gjøre det enklere å samkjøre endringer
mellom OSM og holdeplassregisteret dere lager.  Når vil en holdeplass
bytte ID, og hvilke endrer kan gjøres på den uten at den bytter ID?

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list