[NUUG kart] Invitasjon til kartdugnad for å gjøre reiser med kollektivtrafikk mer tilgjengelig

Øystein Bjørndal obtitus at gmail.com
Sat May 28 08:13:49 CEST 2016


Jeg kopierte litt av koden jeg har brukt for å lage:
http://obtitus.github.io/barnehagefakta_osm_data/
(ps. fint om noen tar et shipertak der også, hvis man vet om noen barnehager som ikke ligger i OSM).

Inneholdet i google spreadsheeten vises nå her:
http://obtitus.github.io/holdeplasser-uten-vei-to-osm/
med et kart for hver lat/lon samt csv for JOSM.
-- 
Øystein Bjørndal
> On 27 May 2016, at 13:42, Øystein Bjørndal <obtitus at gmail.com> wrote:
> 
> Fikk ikke åpnet csven fra google docs i JOSM, så jeg om-formaterte den litt, la den her:
> http://ob.cakebox.net/Holdeplasser-uten-veitilknytning-josm.csv
> jeg har ‘opendata' plugin i JOSM, den spiste denne fint. Foreløpig bare ‘lat/lon’.
> 
> Arne Seime: Fint om det en gang blir lagt ut mere informasjon om holdeplassen (gjerne alle dere har), med navn, type (og id), slik at vi kan få dette inn i OSM.
> 
> Mvh
> -- 
> Øystein Bjørndal
> 
>> On 27 May 2016, at 11:23, Arne Seime <arne.seime at greenbird.com> wrote:
>> 
>> Vedlagt ligger et redigerbart dokument med oversikt over alle holdeplasser som mangler veiforbindelse. Dette er faste steder der et transportmiddel kan plukke opp og sette av passasjerer.
>> Vi har fått fjernet en del steder som åpenbart hadde feil koordinater slik at listen nå inneholder ca 330 lokasjoner.
>> 
>> Hvis du jobber med en eller flere av disse, sett et navn eller nick slik at vi ikke får dobbeltarbeid.
>> 
>> https://docs.google.com/spreadsheets/d/12-m7neLrK9MmQnNfBYsZMWluiBwBPFGNhW98ErWlNfg/edit?usp=sharing
>> 
>> Til slutt må jeg si at vi setter stor pris på at brukergruppen stiller opp og hjelper til med dette!
>> 
>> making data fly.
>> 
>> Arne Seime | Senior consultant & developer
>> greenbird Integration Technology AS
>> +47 99574896 | arne.seime at greenbird.com | www.greenbird.com 
>> 
>> 
>> 
>> On 26/05/16 14:57, "Sverre Didriksen" <sverre.didriksen at usit.uio.no> wrote:
>> 
>>> Hei
>>> 
>>> Jeg synes det er veldig flott at data fra osm brukes til prosjekter som
>>> dette. Det er gøy å se.
>>> 
>>> Mange av oss har jobbet mye med import av de frigitte dataene fra
>>> kartverket for å komplettere det vi har fra før. Jeg stiller gjerne opp
>>> og tar et ekstra tak der det trengs. Jeg har nok litt for mange
>>> prosjkter gående, men noe tid skal jeg kunne avsette til dette. 
>>> 
>>> Jeg håper andre også har mulighet til å bidra.
>>> 
>>> -Sverre
>>> (som driver frikart.no hvor du finner gratis GPS-kart)
>>> 
>>> 
>>> 
>>> On Thu, 2016-05-26 at 12:26 +0000, Arne Seime wrote:
>>>> Hei,
>>>> 
>>>> Jeg jobber som løsningsarkitekt i prosjektet ”Nasjonal
>>>> Reiseplanlegger” hvis ultimate mål er å øke kollektivandelen blant
>>>> reisende i Norge. Se her for bakgrunnsinformasjon: http://www.aftenpo
>>>> sten.no/nyheter/iriks/n-reise-app-skal-dekke-hele-Norge-8043121.html
>>>> og http://www.nasjonalreiseplanlegger.com/. Prosjektet er offentlig
>>>> finansiert over statsbudsjettet. En stor del av prosjektet er å
>>>> standardisere innsamling av rutedata og sanntidsdata slik at vi og
>>>> andre kan benytte dette, i tillegg til å tilby en landsdekkende
>>>> reiseplanlegger som inkluderer alle modaliteter (buss, tog, gange,
>>>> bysykkel, egen sykkel, fly, båt osv).
>>>> 
>>>> Vi benytter åpne data og åpen kildekode til alt, inkludert programmer
>>>> og rammeverk vi benytter. Utvikling vi gjør i prosjektet vil
>>>> fortløpende bli publisert på github slik at andre regioner og land
>>>> (og hvermansen) kan benytte dette hvis man ønsker å lage sin egen
>>>> reiseplanleggertjeneste. Vi har samarbeid med flere land og
>>>> myndigheter på software-siden.
>>>> 
>>>> Vi har valgt å benytte OSM som kartgrunnlag for beregning av gang- og
>>>> sykkelveier – primært til og fra holdeplasser. OSM har meget
>>>> detaljerte data for bynære områder, inkludert uoffisielle stier og
>>>> veier som folk kan benytte, men som ikke finnes på offentlige kart.
>>>> Dog finnes det en del områder i litt landlige strøk der OSM ikke har
>>>> kartdata i det hele tatt, men der det finnes kart hos kartverket,
>>>> NVDB og andre kommersielle tjenester.
>>>> 
>>>> En testversjon av løsningen finnes her; http://test.rutebanken.org/ .
>>>> Merk at selve rutedataene er av svært varierende karakter så langt,
>>>> men vi jobber med å løse opp i dette fortløpende.
>>>> 
>>>> Så til saken: Vi har pt. detektert litt over 1300 holdeplasser i
>>>> Norge der det går kollektivtrafikk, men som ikke har noen tilknytning
>>>> til vei. Noen stikkprøver har vist at dette ofte er mindre øyer eller
>>>> innerst i en fjordtarm, skog eller dal. Uten tilknytning til noen
>>>> form for vei eller sti er da holdeplassen ”ubrukelig” sett med
>>>> reiseplanleggerens øyne.
>>>> 
>>>> Er det noen som kan og ønsker å bidra til å få importert eller tegnet
>>>> opp manglende veier rundt disse holdeplassene?
>>>> 
>>>> MVH
>>>> Arne Seime
>>>> 
>>>> making data fly.
>>>> 
>>>> Arne Seime | Senior consultant & developer
>>>> greenbird Integration Technology AS
>>>> +47 99574896 | arne.seime at greenbird.com | www.greenbird.com 
>>>> 
>>>> _______________________________________________
>>>> kart mailing list
>>>> kart at nuug.no
>>>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>> 
>> _______________________________________________
>> kart mailing list
>> kart at nuug.no
>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> 
> 
More information about the kart mailing list