[NUUG kart] Tillatelse til å bruke NVEs åpne datasett

NKA mapper nkamapper at gmail.com
Fri Dec 15 19:44:43 CET 2017


Her er også tillatelse til å bruke NVEs åpne datasett (de som er merket med
NLOD) samt til å tegne av fra tilhørende WMS-tjenester.
Sender til kartlisten for å kunne henvise til tillatelsen senere.

Her er NVEs kartkatalog: http://kartkatalog.nve.no/metadatahg_datasett.html


---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Lytskjold Bjørn Emil <bel at nve.no>
Dato: 15. desember 2017 kl. 16:12
Emne: OpenStreetMap og NVE-data
Til: "nkamapper at gmail.com" <nkamapper at gmail.com>
Kopi: Kristensen Søren Elkjær <sek at nve.no>

Takk for epost og info om at OpenStreetMap ønsker å benytte kartdata fra
NVE.

NVEs temadata er åpne til bruk for alle (NLOD-lisensen). For oss i NVE er
det hyggelig å vite at dataene også blir en del av OpenStreetMap, og på den
måten når ut til flere. Så, det er bare å plukke det dere ønsker av våre
karttjenester. Det meste av våre datasett ligger på Geonorge, men jeg vil
likevel anbefale at dere tar en sjekk av vår egen side for dette,
Kartkatalog fra NVE (http://kartkatalog.nve.no).

Når det gjelder bruk av datasett som, f.eks. Snøskred aktsomhetsområder,
vil jeg dessuten anbefale at dere sjekker hva datasettet er ment brukt til.

Fra karttjenesten https://temakart.nve.no/link/?link=SnoskredAktsomhet er
det blant annet lenke til «Les mer om aktsomhetskart for snøskred» à
https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/aktsemdkart/
aktsomhetskart-for-snoskred/

Ta gjerne kontakt dersom det er behov.Hilsen Fra Bjørn

*_________________________________*


*Bjørn Emil Lytskjold*Seksjonssjef, Seksjon for geoinformasjon
Hydrologisk avdeling


*Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)*Telefon: 22959319. Mobil:
93034355
Karttjenester fra NVE finner du her <https://www.nve.no/karttjenester/>


*Fra:* NKA mapper [mailto:nkamapper at gmail.com <nkamapper at gmail.com>]
*Sendt:* torsdag 14. desember 2017 21:14
*Til:* Kristensen Søren Elkjær <sek at nve.no>
*Emne:* OpenStreetMapHei,

Jeg skriver til deg fordi du står oppført som kontaktperson hos GeoNorge
her:

https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/norges-vassdrags-
og-energidirektorat/nettanlegg/9f71a24b-9997-409f-8e42-ce6f0c62e073

Undertegnede er en av mange bidragsytere til OpenStreetMap
<http://openstreetmap.org/>, et åpen dugnadsprosjekt for frie kartdata.
Våre data er tilgjengelige under ODbL-lisensen.

Det norske kartet i OpenStreetMap inneholder allerede en rekke damanlegg,
kraftstasjoner og nettlinjer. Det er imidlertid på ingen måte komplett, og
vi ønsker derfor å hente inn mer data fra NVE.

På NVEs websider og hos GeoNorge.no står en rekke datasett fra NVE som åpne
under NLOD-lisensen. For ordens skyld ønsker vi en bekreftelse fra deg på
at vi kan bruke disse åpne datasettene i OpenStreetMap, inklusive anledning
til å kunne tegne av fra tilhørende WMS-bilder. NVE vil bli navngitt på
OpenStreetMap´s Contribution-side
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors#Norway>.

Det er først og fremst datasettene og WMS-tjenestene for Kraftanlegg,
Nettanlegg og Vindkraft som er aktuelle for oss, samt Snøskred
aktsomhetsområder (sistnevnte for å sikre at skiløyper ikke tegnes innenfor
slike områder).
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20171215/6002600f/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list