[NUUG kart] Elveg oppdatering?

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Tue Jul 25 09:20:18 CEST 2017


Jeg støtter Sverre her.
Skogsbilveier tagges typisk med unclassified, motor_vehicle=private,
surface=compacted
Nettjenesten Strava rendrer dette spesielt. Veldig nyttig å vite hvor
man kan sykle uten biltrafikk.
track og service brukes alt for mye, på bekostning av ovenstående.

Dedikerte turveier er en problemstilling.


2017-07-25 9:06 GMT+02:00 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>:
> Jeg er ikke enig i at man må skille privat vei og kommunal. At
> eierforhold skal ha noe å si på veitype er prinsippielt helt feil.
>
> Det er også helt prinsipielt feil å bruke service fordi routingen
> ellers kan bli feil. Det må man løse på andre måter, som f.eks.
> tilgang. For mange skogsbilveier er det jo ikke fri ferdsel, så da er
> jo det enkelt.
>
> Hvem som har lov til å benytte en vei, hva slags veidekke det er, og en
> masse andre ting kan og skal man bruke andre tagger til. Og det bør
> også gjelde for eierforhold. Og om det ikke finnes noen tag for dette,
> så bør vi vurdere å innføre en. Kan ikke huske i farten om det er noen
> som passer her.
>
> Der jeg har hytte på fjellet er det mange private veger, men de er åpne
> for allmen ferdsel. Det eneste man merker egentlig er at det er noen
> bompengestasjoner her og der. Å ha alle de som service er helt totalt
> feil.
>
> I beskrivelsen til highway=service står det: "For access roads to, or
> within an industrial estate, camp site, business park, car park etc."
>
> Å bruke track på alle typer grusveier er også feil, men det passer helt
> klart til en del. Da må vi se på hva slags grusvei det er. Og igjen vil
> jeg henvise til beskrivelsen: "Roads for mostly agricultural or
> forestry uses".
>
> -Sverre
>
>
>
>
>
> On Mon, 2017-07-24 at 14:29 +0000, N/A N/A wrote:
>> Vi er nøydt til å skilje privat veg frå kommunal og då er "service"
>> ein bra måte.
>>
>> Unclassified blir for høg klasse som dei fleste routers vil navigere
>> gjennom. Det er ikkje bra for skogsbilvegar.
>> Vil tru at 99,9% av skogsbilvegar manglar fast dekke, så kanskje ein
>> kan legge til "unpaved".
>>
>> Eg kan ikkje hugse nokon diskusjon der ein vart einige om at
>> skogsbilvegar skulle vere unclassified.
>>
>> Bruken av "track" er svært varierande rundt om i landet. Mange stader
>> er den brukt på grusvegar.
>>
>>
>> Jan
>>
>> From: Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>
>> Sent: Monday, July 24, 2017 2:04 PM
>> To: gazer2175 at hotmail.com; kart at nuug.no
>> Subject: Re: [NUUG kart] Elveg oppdatering?
>>
>> Hei
>>
>> Er helt enig!  Track på skogsveier er helt feil. Vi har diskutert
>> dette
>> tidligere, og da mener jeg vi til slutt ble enig om at skogsveier som
>> er kjørbare for bil skal være unclassified.
>>
>> Jeg synes også at track er mer å regne som traktorvei, og at dette
>> bør
>> være knyttet til landbruk eller dårlige skogsveier som ikke er noe
>> for
>> vanlige biler. Og det er jo slik det stort sett er blitt brukt
>> tidligere.
>>
>> Om man f.eks. ser i Nordmarka (https://www.openstreetmap.org/#map=14/
>> 60
>> .1211/10.6728), så er det mange slike veier. De brukes av noen som
>> har
>> småbruk og hytter, og til skogbruk og tømmertransport. De av avstengt
>> med bom og ikke åpent for allmenheten, men de er kvalitetsmessig
>> stort
>> sett fine standard grusveier hvor man fint kan kjøre med vanlig
>> personbil. Og da er unclassified mest riktig etter min mening.
>>
>> Noen steder hvor veier helt klar går til gårder, hus eller hytter så
>> er
>> nok residential mer riktig, men det tror jeg man ser greit.
>>
>> -Sverre
>>
>>
>>
>>
>> On Fri, 2017-06-16 at 22:45 +0000, N/A N/A wrote:
>> > På wiki står det "...roads for mostly agricultural use, forest
>> > tracks...". 99% av vegar som er sett som skogsbilveg i NVDB fell
>> > ikkje inn under dette.
>> > Som eg sa så er det ingen konsekvent bruk her. Dette kan vel
>> kanskje
>> > vere eit kommunalt problem.
>> > Er svært mange vegar inn til gardsbruk, store og små, som har fått
>> > denne klassen. Det gjeld også for private vegar til stølar og
>> hytter.
>> >
>> > Track er for meg ein traktorveg.  I description på wiki så står det
>> > "Roads for agricultural and forestry use etc."
>> > Denne taggen burde aldri vore brukt på ein veg som normalt kan
>> > køyrast med vanleg bil. Kun for anleggs- og landbruksmaskiner.
>> >
>> > Track her vil vere det Kartverket i sin kartografi visar som grå og
>> > kvit stipla linjer. Desse er ikkje med i NVDB.
>> >
>> > Tanken med å bruke track for skogsbilveg er god, men slik data er i
>> > dag så blir det berre rot.
>> > Fleire plassar så er det ein lang veg , f.eks. stølsveg eller
>> > hytteveg, med skogsbilveg klasse og så er det små sidevegar som er
>> > sett som privat i NVDB.
>> > Skal ein då setje track på den lange "hovudvegen" og så service på
>> > sidevegane inn til hus og hytter?
>> >
>> > Så lenge datagrunnlaget er så lite konsekvent og skiftar mellom dei
>> > to på ein og same veg mange plassar så blir dette alt for rotete.
>> >
>> >
>> > Jan T
>> >
>> >
>> > From: Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com>
>> > Sent: Friday, June 16, 2017 11:58 PM
>> > To: Wiklund Johan
>> > Cc: Øystein Bjørndal; N/A N/A; kart at nuug.no
>> > Subject: Re: [NUUG kart] Elveg oppdatering?
>> >
>> > > On 16 Jun 2017, at 06:51, N/A N/A <gazer2175 at hotmail.com> wrote:
>> > > Har merka meg ein ting som er litt rotete. NVDB har eit veldig
>> > samansurium når det gjeld skogsbilveg og privat veg. Så langt eg
>> kan
>> > sjå så er alle såkalla skogsbilvegar svært køyrbare og vil, slik eg
>> > ser det, kunne setjast som "service". Så får heller folk byte dei
>> til
>> > "track" som, etter mi meining, passar betre for traktorvegar. Slike
>> > er heller ikkje med i NVDB.
>> >
>> > Jeg synes egentlig beskrivelsen på OSM-wiki på http://wiki.openstre
>> et
>> > map.org/wiki/Tag:highway%3Dtrack og http://wiki.openstreetmap.org/w
>> ik
>> > i/Key:tracktype burde dekke det meste av det som i NVDB står som
>> > skogsbilveg. De vegene du beskriver høres ut som tracktype=grade1
>> > eller tracktype=grade2. Jeg har ikke samlet erfaring med hvordan
>> > kvaliteten på skogsbilveger er i virkeligheten, men tanken var at
>> de
>> > alle ville kunne passe under highway=track, og så kunne de med
>> > lokalkunnskap legge til tracktype.
>> >
>> >
>> > 2017-06-16 9:14 GMT+02:00 Wiklund Johan <johan.wiklund at entur.org>:
>> > > Jeg har også sett veier i skogen som ser het vanlige ut er merket
>> > > som track i elveg. Har også sett noen av dem som lenger inn i
>> > > skogen blir "road" igjen.
>> > >
>> >
>> > Jeg har lite erfaringsdata om hvordan mappingen mellom NVDB-
>> > klassifisering og virkeligheten er. Men jeg klarer neppe å lage
>> OSM-
>> > filer fra NVDB som er bedre enn datagrunnlaget ;-) I hver
>> kommunevis
>> > ZIP-fil ligger både XXXXElveg_default.osm, som er Elveg-data på
>> OSM-
>> > format (output fra sosi2osm), og input til elveg2osm og
>> > XXXXElveg.osm, som er mitt forsøk på oversette det som står i
>> > Elveg_default.osm til OSM-tagger (samt fartsgrenser og
>> > høydebegrensinger fra tekstfiler).
>> >
>> > > Om mer detaljert forhåndstagging kunne visse typer vei med name=*
>> > > settes til f.eks. Residential eller Unclassified.
>> > > En annen ting som kunne blitt gjort for å underlette tagging var
>> å
>> > > merke dem som RV, FV, KV og PV istedenfor road (highway=RV). Da
>> > > kunne man lagd søk og filter for å markere alle som var samme
>> type
>> > > i det minste. Man får sikkert en feilmelding om man prøver å
>> lagre
>> > > uten å endre også.
>> > >
>> > >
>> >
>> > Det er selvfølgelig et problem at flere ulike tagger i Elveg mappes
>> > til samme tag (f.eks. highway=road) i OSM. Helst skulle jeg kunne
>> > lagt til en tilleggstag som ble stoppet av editoren(e) hvis den ble
>> > forsøkt lastet opp med den ekstra informasjonen. Jeg vet ikke om
>> noen
>> > praktisk måte å gjøre dette på. I noen tilfeller der usikkerheten
>> er
>> > ekstra stor, har jeg lagt til en FIXME-tag (for ting som er
>> sjeldent
>> > og må sjekkes ut fra gang til gang) eller note-tag (for ting som
>> > sikkert kan stå, men som kanskje burde vært gjort annerledes).
>> Legger
>> > man til tagger som _rutinen_ sier at man skal fjerne, ender de
>> > sikkert i noen tilfeller opp på serveren likevel. Derfor har jeg
>> > forløpig holdt meg til at man kan åpne XXXXElveg_default.osm i et
>> > eget lag, og kikke på dette for å få mer informasjon om taggene fra
>> > Elveg. Ulempen er selvfølgelig at man ikke kan merke subsettet av
>> > f.eks. highway=road som kommer fra Kommunal veg eller privat veg
>> > basert på tagger i et annet lag.
>> >
>> > > Det kunne også vært fint om alle elveger var pre-tagget med
>> > > "source=Kartverket" og evt. pre-simplified? Sikkert noen som
>> > > foretrekker rådata, men det er bare en tanke :)
>> > >
>> >
>> > Som alt annet i OSM oppnås det aldri konsensus, og ting gjøres
>> > forskjellig, men jeg og mange med meg mener at source-taggen hører
>> > hjemme på changeset-nivå og ikke på hvert enkelt objekt. Dette er
>> > også skrevet på http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue
>> /R
>> > oad_import_(Norway)#Changeset_tags. Grunnen er at source-taggen
>> ofte
>> > ikke blir oppdatert når objektet endres, og det blir voldsomt mye
>> > duplisering av source-informasjon. Ellers har jeg forsøkt å få
>> > elveg2osm til å kødde minst mulig med geometrien (det ble nødvendig
>> å
>> > legge til ekstra noder for å endre fartsgrenser mellom noder, men
>> > ellers ser jeg for meg at forenkling av veiene kunne blitt en
>> > debugging-hodepine). Og så er det jo enkelt å gjøre det i
>> editorene.
>> >
>> > PS: Jeg har lastet opp noe nye 2017-data uten å gjøre spesielt mye
>> QA
>> > på det, men jeg ser at upload-interfacet som vanlig har hoppet over
>> > noen filer, men jeg har ikke fått sett hvilke ennå. Jeg har 426
>> filer
>> > på PCen og det ser ut til å være 416 på google drive. Vanskelig å
>> > sammenligne med web-interfacet.
>> > _______________________________________________
>> > kart mailing list
>> > kart at nuug.no
>> > https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>> _______________________________________________
>> kart mailing list
>> kart at nuug.no
>> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


More information about the kart mailing list