[NUUG kart] Elveg oppdatering?

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Tue Jul 25 09:06:18 CEST 2017


Jeg er ikke enig i at man må skille privat vei og kommunal. At
eierforhold skal ha noe å si på veitype er prinsippielt helt feil.

Det er også helt prinsipielt feil å bruke service fordi routingen
ellers kan bli feil. Det må man løse på andre måter, som f.eks.
tilgang. For mange skogsbilveier er det jo ikke fri ferdsel, så da er
jo det enkelt.

Hvem som har lov til å benytte en vei, hva slags veidekke det er, og en
masse andre ting kan og skal man bruke andre tagger til. Og det bør
også gjelde for eierforhold. Og om det ikke finnes noen tag for dette,
så bør vi vurdere å innføre en. Kan ikke huske i farten om det er noen
som passer her.

Der jeg har hytte på fjellet er det mange private veger, men de er åpne
for allmen ferdsel. Det eneste man merker egentlig er at det er noen
bompengestasjoner her og der. Å ha alle de som service er helt totalt
feil.

I beskrivelsen til highway=service står det: "For access roads to, or
within an industrial estate, camp site, business park, car park etc."

Å bruke track på alle typer grusveier er også feil, men det passer helt
klart til en del. Da må vi se på hva slags grusvei det er. Og igjen vil
jeg henvise til beskrivelsen: "Roads for mostly agricultural or
forestry uses". 

-Sverre

On Mon, 2017-07-24 at 14:29 +0000, N/A N/A wrote:
> Vi er nøydt til å skilje privat veg frå kommunal og då er "service"
> ein bra måte.
> 
> Unclassified blir for høg klasse som dei fleste routers vil navigere
> gjennom. Det er ikkje bra for skogsbilvegar.
> Vil tru at 99,9% av skogsbilvegar manglar fast dekke, så kanskje ein
> kan legge til "unpaved".
> 
> Eg kan ikkje hugse nokon diskusjon der ein vart einige om at
> skogsbilvegar skulle vere unclassified.
> 
> Bruken av "track" er svært varierande rundt om i landet. Mange stader
> er den brukt på grusvegar.
> 
> 
> Jan
> 
> From: Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>
> Sent: Monday, July 24, 2017 2:04 PM
> To: gazer2175 at hotmail.com; kart at nuug.no
> Subject: Re: [NUUG kart] Elveg oppdatering?
>  
> Hei
> 
> Er helt enig!  Track på skogsveier er helt feil. Vi har diskutert
> dette
> tidligere, og da mener jeg vi til slutt ble enig om at skogsveier som
> er kjørbare for bil skal være unclassified. 
> 
> Jeg synes også at track er mer å regne som traktorvei, og at dette
> bør
> være knyttet til landbruk eller dårlige skogsveier som ikke er noe
> for
> vanlige biler. Og det er jo slik det stort sett er blitt brukt
> tidligere.
> 
> Om man f.eks. ser i Nordmarka (https://www.openstreetmap.org/#map=14/
> 60
> .1211/10.6728), så er det mange slike veier. De brukes av noen som
> har
> småbruk og hytter, og til skogbruk og tømmertransport. De av avstengt
> med bom og ikke åpent for allmenheten, men de er kvalitetsmessig
> stort
> sett fine standard grusveier hvor man fint kan kjøre med vanlig
> personbil. Og da er unclassified mest riktig etter min mening. 
> 
> Noen steder hvor veier helt klar går til gårder, hus eller hytter så
> er
> nok residential mer riktig, men det tror jeg man ser greit.
> 
> -Sverre
> 
> 
> 
> 
> On Fri, 2017-06-16 at 22:45 +0000, N/A N/A wrote:
> > På wiki står det "...roads for mostly agricultural use, forest
> > tracks...". 99% av vegar som er sett som skogsbilveg i NVDB fell
> > ikkje inn under dette. 
> > Som eg sa så er det ingen konsekvent bruk her. Dette kan vel
> kanskje
> > vere eit kommunalt problem.
> > Er svært mange vegar inn til gardsbruk, store og små, som har fått
> > denne klassen. Det gjeld også for private vegar til stølar og
> hytter.
>> > Track er for meg ein traktorveg.  I description på wiki så står det
> > "Roads for agricultural and forestry use etc."
> > Denne taggen burde aldri vore brukt på ein veg som normalt kan
> > køyrast med vanleg bil. Kun for anleggs- og landbruksmaskiner.
>> > Track her vil vere det Kartverket i sin kartografi visar som grå og
> > kvit stipla linjer. Desse er ikkje med i NVDB.
>> > Tanken med å bruke track for skogsbilveg er god, men slik data er i
> > dag så blir det berre rot.
> > Fleire plassar så er det ein lang veg , f.eks. stølsveg eller
> > hytteveg, med skogsbilveg klasse og så er det små sidevegar som er
> > sett som privat i NVDB.
> > Skal ein då setje track på den lange "hovudvegen" og så service på
> > sidevegane inn til hus og hytter?
>> > Så lenge datagrunnlaget er så lite konsekvent og skiftar mellom dei
> > to på ein og same veg mange plassar så blir dette alt for rotete.
>>> > Jan T
>>> > From: Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com>
> > Sent: Friday, June 16, 2017 11:58 PM
> > To: Wiklund Johan
> > Cc: Øystein Bjørndal; N/A N/A; kart at nuug.no
> > Subject: Re: [NUUG kart] Elveg oppdatering?
> >  
> > > On 16 Jun 2017, at 06:51, N/A N/A <gazer2175 at hotmail.com> wrote:
> > > Har merka meg ein ting som er litt rotete. NVDB har eit veldig
> > samansurium når det gjeld skogsbilveg og privat veg. Så langt eg
> kan
> > sjå så er alle såkalla skogsbilvegar svært køyrbare og vil, slik eg
> > ser det, kunne setjast som "service". Så får heller folk byte dei
> til
> > "track" som, etter mi meining, passar betre for traktorvegar. Slike
> > er heller ikkje med i NVDB.
>> > Jeg synes egentlig beskrivelsen på OSM-wiki på http://wiki.openstre
> et
> > map.org/wiki/Tag:highway%3Dtrack og http://wiki.openstreetmap.org/w
> ik
> > i/Key:tracktype burde dekke det meste av det som i NVDB står som
> > skogsbilveg. De vegene du beskriver høres ut som tracktype=grade1
> > eller tracktype=grade2. Jeg har ikke samlet erfaring med hvordan
> > kvaliteten på skogsbilveger er i virkeligheten, men tanken var at
> de
> > alle ville kunne passe under highway=track, og så kunne de med
> > lokalkunnskap legge til tracktype.
>>> > 2017-06-16 9:14 GMT+02:00 Wiklund Johan <johan.wiklund at entur.org>:
> > > Jeg har også sett veier i skogen som ser het vanlige ut er merket
> > > som track i elveg. Har også sett noen av dem som lenger inn i
> > > skogen blir "road" igjen.
> > > 
>> > Jeg har lite erfaringsdata om hvordan mappingen mellom NVDB-
> > klassifisering og virkeligheten er. Men jeg klarer neppe å lage
> OSM-
> > filer fra NVDB som er bedre enn datagrunnlaget ;-) I hver
> kommunevis
> > ZIP-fil ligger både XXXXElveg_default.osm, som er Elveg-data på
> OSM-
> > format (output fra sosi2osm), og input til elveg2osm og
> > XXXXElveg.osm, som er mitt forsøk på oversette det som står i
> > Elveg_default.osm til OSM-tagger (samt fartsgrenser og
> > høydebegrensinger fra tekstfiler).
> >  
> > > Om mer detaljert forhåndstagging kunne visse typer vei med name=*
> > > settes til f.eks. Residential eller Unclassified.
> > > En annen ting som kunne blitt gjort for å underlette tagging var
> å
> > > merke dem som RV, FV, KV og PV istedenfor road (highway=RV). Da
> > > kunne man lagd søk og filter for å markere alle som var samme
> type
> > > i det minste. Man får sikkert en feilmelding om man prøver å
> lagre
> > > uten å endre også.
> > > 
> > > 
>> > Det er selvfølgelig et problem at flere ulike tagger i Elveg mappes
> > til samme tag (f.eks. highway=road) i OSM. Helst skulle jeg kunne
> > lagt til en tilleggstag som ble stoppet av editoren(e) hvis den ble
> > forsøkt lastet opp med den ekstra informasjonen. Jeg vet ikke om
> noen
> > praktisk måte å gjøre dette på. I noen tilfeller der usikkerheten
> er
> > ekstra stor, har jeg lagt til en FIXME-tag (for ting som er
> sjeldent
> > og må sjekkes ut fra gang til gang) eller note-tag (for ting som
> > sikkert kan stå, men som kanskje burde vært gjort annerledes).
> Legger
> > man til tagger som _rutinen_ sier at man skal fjerne, ender de
> > sikkert i noen tilfeller opp på serveren likevel. Derfor har jeg
> > forløpig holdt meg til at man kan åpne XXXXElveg_default.osm i et
> > eget lag, og kikke på dette for å få mer informasjon om taggene fra
> > Elveg. Ulempen er selvfølgelig at man ikke kan merke subsettet av
> > f.eks. highway=road som kommer fra Kommunal veg eller privat veg
> > basert på tagger i et annet lag.
> >  
> > > Det kunne også vært fint om alle elveger var pre-tagget med
> > > "source=Kartverket" og evt. pre-simplified? Sikkert noen som
> > > foretrekker rådata, men det er bare en tanke :)
> > > 
>> > Som alt annet i OSM oppnås det aldri konsensus, og ting gjøres
> > forskjellig, men jeg og mange med meg mener at source-taggen hører
> > hjemme på changeset-nivå og ikke på hvert enkelt objekt. Dette er
> > også skrevet på http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue
> /R
> > oad_import_(Norway)#Changeset_tags. Grunnen er at source-taggen
> ofte
> > ikke blir oppdatert når objektet endres, og det blir voldsomt mye
> > duplisering av source-informasjon. Ellers har jeg forsøkt å få
> > elveg2osm til å kødde minst mulig med geometrien (det ble nødvendig
> å
> > legge til ekstra noder for å endre fartsgrenser mellom noder, men
> > ellers ser jeg for meg at forenkling av veiene kunne blitt en
> > debugging-hodepine). Og så er det jo enkelt å gjøre det i
> editorene.
> >  
> > PS: Jeg har lastet opp noe nye 2017-data uten å gjøre spesielt mye
> QA
> > på det, men jeg ser at upload-interfacet som vanlig har hoppet over
> > noen filer, men jeg har ikke fått sett hvilke ennå. Jeg har 426
> filer
> > på PCen og det ser ut til å være 416 på google drive. Vanskelig å
> > sammenligne med web-interfacet.
> > _______________________________________________
> > kart mailing list
> > kart at nuug.no
> > https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


More information about the kart mailing list