[NUUG kart] Elveg oppdatering?

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Tue Jul 25 10:31:29 CEST 2017


On Tue, 2017-07-25 at 10:28 +0200, Sverre Didriksen wrote:
> On Tue, 2017-07-25 at 10:19 +0200, Petter Reinholdtsen wrote:
> > [Sverre Didriksen]
> > > Jeg er ikke enig i at man må skille privat vei og kommunal.
> > 
> > Et bruksområde der dette er nyttig er fiksgatami.no, da et slikt
> > skille
> > forteller noe om hvem som har vedlikeholdsansvaret for veien - det
> > offentlige eller private.
> > 
> 
> Joda, selvfølgelig er det lurt. Jeg mente bare at det ble gjort på
> feil
> måte. Løsningen er ikke å sette alt privatvei lik highway=service.
> 
> Løsningen er å bruke den rette taggen for det, som er den jeg nevnte
> tidligere her:
> 
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:ownership
> 
> -Sverre
> 

Eller operator, som vel egentlig er de som drifter den.

-Sverre


More information about the kart mailing list