[NUUG kart] Elveg oppdatering?

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Tue Jul 25 10:28:56 CEST 2017


On Tue, 2017-07-25 at 10:19 +0200, Petter Reinholdtsen wrote:
> [Sverre Didriksen]
> > Jeg er ikke enig i at man må skille privat vei og kommunal.
> 
> Et bruksområde der dette er nyttig er fiksgatami.no, da et slikt
> skille
> forteller noe om hvem som har vedlikeholdsansvaret for veien - det
> offentlige eller private.
> 

Joda, selvfølgelig er det lurt. Jeg mente bare at det ble gjort på feil
måte. Løsningen er ikke å sette alt privatvei lik highway=service.

Løsningen er å bruke den rette taggen for det, som er den jeg nevnte
tidligere her:

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:ownership

-SverreMore information about the kart mailing list